bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Abide-Harabe 

Muhafaza/Mimarlık Sunus Yazışı 
İstanbul İletişim Yayınları
sanathayat dizisi
Eylül 2019
s.11-19
 
[....] (Nur Altınyıldız Artun),  mimari mirası unutmanın ve hatırlamanın Türkiye özelindeki farklı yaklaşımlarını sergiler. Abidelerin harabiyete terk edildiği, harabelere de abide muamelesi edildiği bir geçmişi inceler.  Ulusal ve modern, “mürteci ve kübik”, muhafaza ve tahribat, koruma ve yenileme, “geçmiş ve gelecek”, tarih ve milat, “eski ve yeni”, gelişmemiş ve gelişmiş, kalıcı ve geçici, “Doğu ve Batı”, “geleneksel” ve “çağdaş”, “inanç” ve “akıl” gibi karşıtlıklarla tanımlanmaya çalışılan, ama aslında bu uçlar arasındaki ilişkilerin böyle çatışmalarla açıklanamayacak kadar karmaşık, tutarsız ve istikrarsız olduğunu gösteren, korumaya dair özgün bir tarih çıkarır.

https://www.e-skop.com/skopbulten/abide-harabe/5475
https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/muhafaza_mimar.pdf