bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Bilinmeyen İstikametler Bürosu: Boğaz(içi)

Atölye
MEF Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, FADA WORKSHOPS
21-24 Kasım 2017

Bilinmeyen. Ad/sıfat.
Bir sorunun çözümünde bulunması istenen, aranan
nicelik; değeri verilmemiş olan, belli olmayan (nicelik). 
Tanımlanamayan, değeri belli olmayan,
bilinmedik, meçhul.
“Etrafımız gizemli bir peyzaj ile örülü ve aslında bu peyzaj, aşina, bildik olduklarımızla aynı uzamsallığı barındırıyor. Bilinmeyen, her yerde bilinenle içiçe geçmiş durumda, açık olan üstü örtük olanla, görünen görünmeyenle, bildik olan hayal ile, deneyim verili olanla, anılar arzularla, uğraklar uğranılmayanlarla. Bilinmeyeni Görmek için kendi alışkanlıklarımızı kırıp bir günü tersine döndürmemiz gerekli. Tam nereye gideceğimizi bilmeden bir hatta binelim ve yolculuk başlasın.  Hedef, günlük hayatın onaylanması ya da gündelik kaosu düzene sokma girişimi değil, sadece yaşadığımız yaşama uyanmanın bir yolu, amaçlı bir amaçsızlık ya da amaçsız bir oyun.

Biz zihni ve arzuları kendi yolundan çıkarmak ve kendi istediği ile hareket etmesine izin vermek isteyen bir grubuz. Bilinmeyen istikametlere yolculuğa çıkıyoruz.  İstanbul’un bir kısmı bizim için neredeyse yok gibi, bilmiyoruz özellikle birbirine bakan iki yakayı. Zamana karşı güneş saatini dikkate alıyoruz. Zamanımızı kendimiz yönetiyoruz. Öyleki onu hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Evrensel bilginin uzlaşmacı grafiğini işlemiyoruz. Doğru bir okuma biçimimiz yok. Bir rota önermiyoruz, Akılcı, işlevsel, planlı, yönlendirici değiliz. Anlık, tesadüfi ve düzensiz olana prim veriyoruz.  Hareketimiz bir nevi yerle sohbet ve bu bağlamda günlüklerimiz, tarihi açık birer anlatı. Kentte gezinen kimi zamanda ayağı yerden kesilen adımlarız biz. Bir zamanlar – ki belki hala bugün de - melankoli ve umut dolu, acayip düşüncelere dalmışlar(ın) vapurlar(ı) iyiki var ve bizi bilinmeyene doğru götürüyorlar. Bu sıradan araçları bir yere yetişmek için değil keyfimizce sürtmek için kullanıyoruz. Bizim için bilinmeyen istikametlere yolculuk hem bir ilham hem bir ayrıcalık hem de bilinmez olanın pratiğinin geliştirilmesi. Kendi yer anlayışımız, mekan dizimimiz, topografik ilişkilerimiz  -ve belki kişisel atlaslarımız- var.”

Katılımcılar  Osman Faruk Akkum. İsra Aydın. Hayrunissa Bilgin. Alpar Tan Burçoğlu. Elif Su Demirkol. Deniz İstanbullu. Gamzenur Kurel. Ateş Mucur. Begüm Nar. Melike Obut. Ece Savaş. Kutluhan Tüzün


https://bilgebal.wixsite.com/bistikametburosu

Bilinmeyen İstikametler Bürosu, ilk deneyim, gözlem ve yeniden üretim mekanı olarak daha az çalışılmış İstanbul Boğazı’nı seçer. Tanımlı bir rota önermez. Sadece bir olasılıklar dizisi olarak Boğaz vapur hatlarını yolculuklar için röper noktası olarak sunar: Mimar adayları üç gün boyunca, bir önceki gün dağılırken daha önce bilmedikleri bir Boğaz hattını, saatini ve iskelesini keyfice seçerek ertesi günün buluşma noktasını belirler. Yanı sıra vapurdan iniş noktasını, Boğaziçi’ne nereden dahil olunup sonra terkedileceğini, günlük Boğaz rotalarını da gezginlere bırakılır. Yolculuklarında eskiz yapmanın potansiyelleriyle aylak gözlem metotlarını bir araya getirerek yolculukları boyunca kentle karşılaşma deneyimlerini görselleştirmelerini bekler.  Gezginlere günlüklerin yerin bir anına ait olay/durum/mekan örüntülerini kuran, canlı-cansız, doğal-yapay, gerçek-kurmaca, olağan-olağandışı her şeyi, çağrışımları, anıları bile içerebileceği özgürlüğü tanınır. Bir şeyin çiziktirmeye ne kadar değerli, anlamlı ya da önemli olduğunu yine gözlemcisine bırakır. Bu “düşünen el” yaklaşımı, sürece gezginlerin birer düşünür-gezer olarak kendilerinin yön vermesini teşvik eder ve içinde bulunulan anda gerçekleşenlerle merak ve arayışla peşinden gitmeyi seçilenleri bir araya getirir. Gezginler izlenimlerini kağıda aktarırken bir çeşit dinamik yaya üslubu kullanırlar; yürür-çizerlerdir. Metot olarak eskiz önerilir.

Bilinmeyen İstikametler Bürosu: Boğaz(içi), mimar adaylarının dedektif sezgisiyle etraflarına bakmalarını, gözlemlerken “çizgilerini de yolculuğa çıkarmalarını”; topladıkları çeşit çeşit bilgiyi bir araya getirerek “mimarca” günlüklerini tutmalarını ister. Gezginlerin tutması beklenen günlük, bir çeşit eskiz defteridir. Her bir gün için A2 boyutundaki kağıtların bir katlama tekniğiyle A5 boyutlu bir deftere dönüştürülmesiyle oluşturulurlar. Defter, çeşitli biçimlerde katlanabilir formatıyla yaratıcı kullanımlara olanak verir; gezginleri doğrusal bir anlatıdan uzaklaştırıp başından, sonundan, ortasından dahil olunabilecek daha dinamik bir anlatıya teşvik eder. Gezginler, kendi ürettikleri tasarımcı günlüklerini yanlarına alırlar, her gün biraz daha kuzeye gidilerek Boğaz’ın değişik karakterlerini gözlemler ve gözlemlerini çizerek yeniden üretirler. Her bir mimar adayının üç gün boyunca çiziktirdiği, notlar aldığı üç A2 defter, günlükler bir araya getirildiğindeyse kişiselleşmiş Boğaz(içi) atlasları oluşur.
 

*2012 yılında, sanatçı Sal Randolph’un New York’ta aynı isimdeki açık projesinden esinlenmiştir.  http://unknowndestinations.org/  Proje, demiryolu ile bilinmeyen  istikametlere yapılan yolculukların günlükleri olan defterlerin toplamıdır. Bu defterler, Psychogeographic Destination Kits adıyla açık kaynak olarak yolcularla paylaşılmıştır. Pdf için: http://unknowndestinations.org/files/destination_kit_1_0.pdf 4  5