Index


Elin Araçları,
Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları

Paper-Fortune 
Table as a Dirty-Drawing
1:1@1
Canlı Kartografya, Yerin Transkriptleri
Lines of/for/among/around 
architecture

Drawing Atlas
on Atlas
Spirited Beyond: Speculative Perspectival Distortions & Embodied Investigations 
Bio-materials & Composites 
Crafting 3D Printing
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings
Topographical Narratives
Kite/Uçurtma
Fairytale
Marble Labyrinth
Other Technicalities
Who is there? Second life of lines
Snapology
New Year’s Lantern
Imaginary Landscapes
Geometric Stitching
No More No Less
Tacit Dimension of A Painting
Kinetic Constructions
3D Woven Paper Structures
/O-Knitting

Bilinmeyen İstikametler
Bürosu: Boğaz(içi)

Müsvedde
Bedeni Dokumak/Mimari Tekstiller
Basic Design Studio I-II
1:1@1 Venice/Carapace
Lines of Action
Architectural Drawing
Studio I-II

Hybrid Drawing
Assos Kazısı
Ruins and Phantoms at Assos
a Paper Museum
Soft Alphabet

Yaprak
Çizgiyi Kentte Yürüyüşe
Çıkarmak: Boğaz(İçi)
Günlükleri
Düşsel Atlaslar: Constant/Calvino Çizgiyi Çekmek ya da
Elin Manifestosu
Kıtanın Başkentleri:
Paris, Berlin
Paris’in Psikocoğrafyası:
Çıplak Kent

Tipsizlik üzerine Tayfun Gülnar’ın Mimari
Alemi

Dada Kılavuz
Cehennem Mimarlığı Gordon Matta Clark, Çizgi, 
Kırık, Kesik, Dikiz, Dizi

İçe Bakış/Deniz Bilgin
Bir Anlık Sessizlik üzerine
e-skop yazıları
Nadire Kabinesi
Muhafaza/Mimarlık
Mario Carpo ile söyleşi
Uçmak üzerine
Halil Edhem/Müzecilik
Yazıları

Boş Ev
İllustrasyon
Information
Twitter
Instagram
Tayfun Gülnar’ın Cehennemi, Bir Anlık Sessizlik

Sergi Katalogu Sunuş Yazısı
Tayfun Gülnar, Bir Anlık Sessizlik
Galeri x-ist
Eylül 2019
 
Sen, buraya giren, tüm umutlarını arkanda bırak.
Dante, İlahi Komedya, Cehennem, Kanto III


[.... ] Bir Anlık Sessizlik sergisi, işte bu sonu bize çağrıştıran  bir kara mizah. Dünya üzerinden bir gün silinip gidecek Homo Sapiens’in bir yok oluş provası; öldükten sonra  yeniden doğacağı cehennemin ta kendisi. Tayfun Gülnar, Bir Anlık Sessizlik’te sondan sonraki mimarlığı, bize, adeta distopik peyzajlar olarak canlandırıyor. Dünyada hayat bitmiş. İnsanlık çağı sona ermiş ve herkes gitmiş. Tabiat geri almış kendine ait olanı. Neredeyse her şey fosilleşmiş, taşlaşmış, donup kalmış. Cehenneminin mimarlığında doğayı büyüselleştiren, şiirselleştiren ve kutsallaştıran bir yeniden inşa, bir süreç var. Bir düzeyden ötekine geçiyor her şey: Yumuşaktan serte, yaşamdan ölüme, hareketten durağanlığa, bütünden parçaya, bitmişlikten eksilmeye, sağlamdan yıkıntıya, inşadan harabeye, renkten renksizliğe, tanımlı geometrik formdan şekilsizliğe, ağırlıktan hafifliğe, dengeden dengesizliğe, yapaydan doğala, kalabalıktan tenhalığa, kibirden çaresizliğe, insandan hayvana.