bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Tayfun Gülnar’ın Cehennemi, Bir Anlık Sessizlik

Sergi Katalogu Sunuş Yazısı
Tayfun Gülnar, Bir Anlık Sessizlik
Galeri x-ist
Eylül 2019
 
Sen, buraya giren, tüm umutlarını arkanda bırak.
Dante, İlahi Komedya, Cehennem, Kanto III


[.... ] Bir Anlık Sessizlik sergisi, işte bu sonu bize çağrıştıran  bir kara mizah. Dünya üzerinden bir gün silinip gidecek Homo Sapiens’in bir yok oluş provası; öldükten sonra  yeniden doğacağı cehennemin ta kendisi. Tayfun Gülnar, Bir Anlık Sessizlik’te sondan sonraki mimarlığı, bize, adeta distopik peyzajlar olarak canlandırıyor. Dünyada hayat bitmiş. İnsanlık çağı sona ermiş ve herkes gitmiş. Tabiat geri almış kendine ait olanı. Neredeyse her şey fosilleşmiş, taşlaşmış, donup kalmış. Cehenneminin mimarlığında doğayı büyüselleştiren, şiirselleştiren ve kutsallaştıran bir yeniden inşa, bir süreç var. Bir düzeyden ötekine geçiyor her şey: Yumuşaktan serte, yaşamdan ölüme, hareketten durağanlığa, bütünden parçaya, bitmişlikten eksilmeye, sağlamdan yıkıntıya, inşadan harabeye, renkten renksizliğe, tanımlı geometrik formdan şekilsizliğe, ağırlıktan hafifliğe, dengeden dengesizliğe, yapaydan doğala, kalabalıktan tenhalığa, kibirden çaresizliğe, insandan hayvana.