bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Çizgiyi Çekmek: Mimari Çizgiye Yakın Bakış  

İTÜ Mimari Tasarım Lisansüstü Programı kapsamında,
Aralık 15, 2021
Doktora Tez Semineri  IV


Nisan 2019, Mayıs 2020 tez sunuşları, Eylül 2019 Workshop, Müsvedde; Mayıs 2019 moderatörlük ile ...