bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Çizgiyi Çekmek ya da Elin Manifestosu 

Makale 
Manifold, Tasarım, teknoloji, sanat ve gündelik hayat üzerine denemeler
Online dergi
12 Aralık 2017 


 

[....] Çizim el ile söylemenin bir yolu. Kalem, mimarlık pratiğinin bilgisayarla tasarıma dayalı dünyasında bir yöntem olarak yavaşlığı çağırıyor. Ellerimiz hareket ederken, düşünmeye ve hareketlerimizi gözlemlemeye zaman açıyor. Nefes alıyoruz. Karar verme aralığımız genişliyor. Elimizin varlığının tarihini görebiliyoruz. Dolayısıyla, kalemle çizgiyi çekmek bir anlamda elin de manifestosu. [....] Elin araçlarını kullanmaya devam etme arzusu ise bedenimizle olan bağlantısıyla ilgili olabilir. Binalar hâlâ el ile inşa ediliyor ve öyle görünüyor ki el hâlâ yapabileceği şeyi en iyi biliyor. El ile söylerken düşünme sürecimiz bekleme, dinleme, işbirliği yapma ve diyalog kurma eylemlerine dönüşüyor. Kendi işimiz ile işbirliği yapmayı öğreniyoruz.

https://manifold.press/cizgiyi-cekmek-ya-da-elin-manifestosu