bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Çizgiyi X’de Yürüyüşe Çıkarmak: İkinin Manifestosu 

Mekanda Adalet Derneği, Postane
Aralık 26, 2021
Yeni Yürüme Pratikleri

Çizgiyi X’de Yürüyüşe Çıkarmak: İkinin Manifestosu, çevre aktivisti H. David Thoreau’dan ilhamla yürüme pratiğini, ‘bir’ üzerinden minor bir siyaset yapma biçimi olarak benimseyen performatif ve akademik bir araştırma pratiğidir. Çokluğun potansiyel gücünü yadsımaz; fakat, tekil, ‘bir’ üzerinden ben’in eleştirel bir düşünme pratiği  geliştirebilmesini bekler. İnisiyatifi kişiye bırakan ve varlığı kutlayan iki arkaik, canlı deneyimleme metodunu, ayakların ve ellerin dayanışma imkânını eyleme geçirerek çalışır: Yürümek ve çizmek. Yürüyüşlerinin odağında, insanı, toplumdan çok doğanın bir parçası/sakini olarak görmek vardır. Katı doğa ve medeniyet ayrımını eleştirir. Doğa yürüyüşleri ile ‘kentli’ bedenin ‘yer’ ile olan mesafesini kısaltmak, ilişkisini olabildiğince şeffaflaştırmak üzere tüm duyuları harekete geçirecek etik ve onarıcı bir dizi yaratıcı ve şiirsel deney, deneme ve deneyimi amaçlar. Yürümeye, bir şeye yakınlaşma hallerinden biri olarak yaklaşır: Merak etmeye, karşılaşmaya, fark etmeye, keşfetmeye, duraksamaya, yakından bakmaya, temas etmeye, derin düşünmeye, içsel yabanıl bir gezintiye çıkmaya, kendine ve yere sorular sormaya açık hayli otobiyografik bir eylem olarak. ‘Verili’ bilgi ile hareket etmeyi unutmayı talep eder. ‘Yeri analiz etme’ dediğimiz şeye kuşkuyla yaklaşır. Henüz ‘bilmeme’ hali ile doğanın ve kendinin potansiyellerini keşfe çıkmayı, şaşırmayı, heyecan duymayı, tanıklık etmeyi, hayal kurmayı umar. Araştırma, yerin ve bir’in, düşünceyi tetiklemek üzere yer[in]de ve yer ile birlikte potansiyelini keşfetmenin, spekülatif, dokunsal ve aktif yollarını araştırır. Yer ile yaratıcı biraradalıklar üretmek üzere türlü analog yöntemler, ortamlar, düzenekler inşa eder. Çizgiyi, türlü X’lerde yürüyüşe çıkarmak, “Yer, bir çizginin aktif katılımcısı nasıl [yeniden] olabilir?” sorusu ile başlar. Mimarlık eğitiminde, doğada yürümenin ve çizmenin potansiyelleri üzerine düşünür. 


https://mekandaadalet.org/madakademi-bulusmalari2021-yeni-yurume-pratikleri/