Index


Elin Araçları,
Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları

Paper-Fortune 
Table as a Dirty-Drawing
1:1@1
Canlı Kartografya, Yerin Transkriptleri
Lines of/for/among/around 
architecture

Drawing Atlas
on Atlas
Spirited Beyond: Speculative Perspectival Distortions & Embodied Investigations 
Bio-materials & Composites 
Crafting 3D Printing
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings
Topographical Narratives
Kite/Uçurtma
Fairytale
Marble Labyrinth
Other Technicalities
Who is there? Second life of lines
Snapology
New Year’s Lantern
Imaginary Landscapes
Geometric Stitching
No More No Less
Tacit Dimension of A Painting
Kinetic Constructions
3D Woven Paper Structures
/O-Knitting

Bilinmeyen İstikametler
Bürosu: Boğaz(içi)

Müsvedde
Bedeni Dokumak/Mimari Tekstiller
Basic Design Studio I-II
1:1@1 Venice/Carapace
Lines of Action
Architectural Drawing
Studio I-II

Hybrid Drawing
Assos Kazısı
Ruins and Phantoms at Assos
a Paper Museum
Soft Alphabet

Yaprak
Çizgiyi Kentte Yürüyüşe
Çıkarmak: Boğaz(İçi)
Günlükleri
Düşsel Atlaslar: Constant/Calvino Çizgiyi Çekmek ya da
Elin Manifestosu
Kıtanın Başkentleri:
Paris, Berlin
Paris’in Psikocoğrafyası:
Çıplak Kent

Tipsizlik üzerine Tayfun Gülnar’ın Mimari
Alemi

Dada Kılavuz
Cehennem Mimarlığı Gordon Matta Clark, Çizgi, 
Kırık, Kesik, Dikiz, Dizi

İçe Bakış/Deniz Bilgin
Bir Anlık Sessizlik üzerine
e-skop yazıları
Nadire Kabinesi
Muhafaza/Mimarlık
Mario Carpo ile söyleşi
Uçmak üzerine
Halil Edhem/Müzecilik
Yazıları

Boş Ev
İllustrasyon
Information
Twitter
Instagram
Dada Kılavuz 1913-1923: Münih, Zürih, Berlin, Paris  

Kitap Eleştirisi
METU Journal of the Faculty of Architecture  
Aralık 2018
Volume 35-No 2 s. 269-272 
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.11[...]  Dada, henüz hareketin adı konmamış haliyle önce 1913’te Berlin’de ilk Dada suarelerinin düzenlenmesiyle belirir ve sonra roman, şiir, bildiri, şarkı, gösteri, kukla oyunu, drama, resim, fotoğraf, kolaj, montaj, film, siyasi eylem ve propaganda gibi pek çok mecrayı içine alır. Farklı ortamlarda çoğunlukla hareketin daha çok sanatla haşır neşir olduğu vurgulanır. Hâlbuki Dada Kılavuz’a bakarak, her ne kadar bir Dada mimarlığı ya da kentleşmesinden bahsedilemeyecek olsa da, Dadacıların kent, mimarlık ve mekânla her zaman ilişki içinde oldukları ve onları etkileri altına aldıkları, kimi zaman işlerinde konu edindikleri, hatta dönüştürdükleri bile söylenebilir. Çünkü Dadacılar gittikleri her kenti, özgürce yaratıcı olabilecekleri, buluş ve deneyler yapabilecekleri birer üretim mekânına çevirirler. Örneğin sokak, bağırışçağırış, gürültü-patırtı, kışkırtma ve propaganda için bulunmaz bir yerdir ya da tiyatro, her gösterinin bir manifestoya dönüşebileceği bir sahnedir ya da Paris kentsel eylemlerin, kentin ta kendisinin Dadacı gösteri haline getirildiği bir deneyimdir.


http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2018211.pdf