bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Dada Kılavuz 1913-1923: Münih, Zürih, Berlin, Paris  

Kitap Eleştirisi
METU Journal of the Faculty of Architecture  
Aralık 2018
Volume 35-No 2 s. 269-272 
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.11[...]  Dada, henüz hareketin adı konmamış haliyle önce 1913’te Berlin’de ilk Dada suarelerinin düzenlenmesiyle belirir ve sonra roman, şiir, bildiri, şarkı, gösteri, kukla oyunu, drama, resim, fotoğraf, kolaj, montaj, film, siyasi eylem ve propaganda gibi pek çok mecrayı içine alır. Farklı ortamlarda çoğunlukla hareketin daha çok sanatla haşır neşir olduğu vurgulanır. Hâlbuki Dada Kılavuz’a bakarak, her ne kadar bir Dada mimarlığı ya da kentleşmesinden bahsedilemeyecek olsa da, Dadacıların kent, mimarlık ve mekânla her zaman ilişki içinde oldukları ve onları etkileri altına aldıkları, kimi zaman işlerinde konu edindikleri, hatta dönüştürdükleri bile söylenebilir. Çünkü Dadacılar gittikleri her kenti, özgürce yaratıcı olabilecekleri, buluş ve deneyler yapabilecekleri birer üretim mekânına çevirirler. Örneğin sokak, bağırışçağırış, gürültü-patırtı, kışkırtma ve propaganda için bulunmaz bir yerdir ya da tiyatro, her gösterinin bir manifestoya dönüşebileceği bir sahnedir ya da Paris kentsel eylemlerin, kentin ta kendisinin Dadacı gösteri haline getirildiği bir deneyimdir.


http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2018211.pdf