bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Düşsel Atlaslar: Constant’ın Yeni Babil’i ve Calvino’nun Görünmez Kentleri ile Zaman Ötesi Yolculuklar

Kitap Bölümü
Arzu Mimarlığı, Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek içinde
Editörler: Nur Altınyıldız Artun, Roysi Ojalvo
İletişim Yayınları
İstanbul 2012
s. 211-260
 [.... ] İnsana hatırlatmak istedikleri açısından Yeni Babil ve Görünmez Kentler, Ortaçağ kartografyasına yakın birer atlas olarak görülebilirler. Tek farkları, düşsel birer atlas olmaları belki de... Her ikisi de bilinen zaman ve mekân duygusundan bağımsız; bildik kentlerden uzak, hayalî ve kurmaca kentler; keşfedilmeyi bekleyen rotalar; görünüp kaybolan ipuçları ve kentsel deneyimler. Saate endeksli, dakik, programlı yaşamın hayatı otomatiğe alışına kısa devre yaparak dünyaya, kente ve gündelik hayata başka türlü bakılabileceğini hatırlatma çabaları olmaları açısından çok önemliler: Zamanı ve zamanın hızlı akışını, bağımlılıkları unutmak, unutturduklarını hatırlamak, oyun oynayan insana geri dönmek, özgürleşebilmek ve yaratmak... Dolayısıyla kentleri artık kent(li) olarak deneyimlemenin imkânsızlaştığı zamanlarda, geçmişsiz, derinliksiz, bildik, büyüsüz ve gizsiz kentlerin görünmez patikalarından düşsel derinliklerine uzanan birer gezi olarak görülebilir her ikisi de. [...]Düşsel Atlaslar: Constant’ın Yeni Babil’i ve Calvino’nun Görünmez Kentler’i ile Zaman Ötesi Yolculuklar / 211
• Haritada Bir Yolcu: Yollar, Yolculuklar, Haritalar ve Atlaslar / 215
• Constant ile Calvino’nun Düşsel Atlasları / 228
• Arzulanan Coğrafyalar ve Hayal Kurucular/ 236
to read online, visit: academia.edu
https://www.iletisim.com.tr/kitap/arzu-mimarligi/8673
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=383&RecID=3271