Index


Elin Araçları,
Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları

Paper-Fortune 
Table as a Dirty-Drawing
1:1@1
Canlı Kartografya, Yerin Transkriptleri
Lines of/for/among/around 
architecture

Drawing Atlas
on Atlas
Spirited Beyond: Speculative Perspectival Distortions & Embodied Investigations 
Bio-materials & Composites 
Crafting 3D Printing
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings
Topographical Narratives
Kite/Uçurtma
Fairytale
Marble Labyrinth
Other Technicalities
Who is there? Second life of lines
Snapology
New Year’s Lantern
Imaginary Landscapes
Geometric Stitching
No More No Less
Tacit Dimension of A Painting
Kinetic Constructions
3D Woven Paper Structures
/O-Knitting

Bilinmeyen İstikametler
Bürosu: Boğaz(içi)

Müsvedde
Bedeni Dokumak/Mimari Tekstiller
Basic Design Studio I-II
1:1@1 Venice/Carapace
Lines of Action
Architectural Drawing
Studio I-II

Hybrid Drawing
Assos Kazısı
Ruins and Phantoms at Assos
a Paper Museum
Soft Alphabet

Yaprak
Çizgiyi Kentte Yürüyüşe
Çıkarmak: Boğaz(İçi)
Günlükleri
Düşsel Atlaslar: Constant/Calvino Çizgiyi Çekmek ya da
Elin Manifestosu
Kıtanın Başkentleri:
Paris, Berlin
Paris’in Psikocoğrafyası:
Çıplak Kent

Tipsizlik üzerine Tayfun Gülnar’ın Mimari
Alemi

Dada Kılavuz
Cehennem Mimarlığı Gordon Matta Clark, Çizgi, 
Kırık, Kesik, Dikiz, Dizi

İçe Bakış/Deniz Bilgin
Bir Anlık Sessizlik üzerine
e-skop yazıları
Nadire Kabinesi
Muhafaza/Mimarlık
Mario Carpo ile söyleşi
Uçmak üzerine
Halil Edhem/Müzecilik
Yazıları

Boş Ev
İllustrasyon
Information
Twitter
Instagram
Düşsel Atlaslar: Constant’ın Yeni Babil’i ve Calvino’nun Görünmez Kentleri ile Zaman Ötesi Yolculuklar

Kitap Bölümü
Arzu Mimarlığı, Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek içinde
Editörler: Nur Altınyıldız Artun, Roysi Ojalvo
İletişim Yayınları
İstanbul 2012
s. 211-260
 [.... ] İnsana hatırlatmak istedikleri açısından Yeni Babil ve Görünmez Kentler, Ortaçağ kartografyasına yakın birer atlas olarak görülebilirler. Tek farkları, düşsel birer atlas olmaları belki de... Her ikisi de bilinen zaman ve mekân duygusundan bağımsız; bildik kentlerden uzak, hayalî ve kurmaca kentler; keşfedilmeyi bekleyen rotalar; görünüp kaybolan ipuçları ve kentsel deneyimler. Saate endeksli, dakik, programlı yaşamın hayatı otomatiğe alışına kısa devre yaparak dünyaya, kente ve gündelik hayata başka türlü bakılabileceğini hatırlatma çabaları olmaları açısından çok önemliler: Zamanı ve zamanın hızlı akışını, bağımlılıkları unutmak, unutturduklarını hatırlamak, oyun oynayan insana geri dönmek, özgürleşebilmek ve yaratmak... Dolayısıyla kentleri artık kent(li) olarak deneyimlemenin imkânsızlaştığı zamanlarda, geçmişsiz, derinliksiz, bildik, büyüsüz ve gizsiz kentlerin görünmez patikalarından düşsel derinliklerine uzanan birer gezi olarak görülebilir her ikisi de. [...]Düşsel Atlaslar: Constant’ın Yeni Babil’i ve Calvino’nun Görünmez Kentler’i ile Zaman Ötesi Yolculuklar / 211
• Haritada Bir Yolcu: Yollar, Yolculuklar, Haritalar ve Atlaslar / 215
• Constant ile Calvino’nun Düşsel Atlasları / 228
• Arzulanan Coğrafyalar ve Hayal Kurucular/ 236
to read online, visit: academia.edu
https://www.iletisim.com.tr/kitap/arzu-mimarligi/8673
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=383&RecID=3271