Index


Elin Araçları,
Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları

Paper-Fortune 
Table as a Dirty-Drawing
1:1@1
Canlı Kartografya, Yerin Transkriptleri
Lines of/for/among/around 
architecture

Drawing Atlas
on Atlas
Spirited Beyond: Speculative Perspectival Distortions & Embodied Investigations 
Bio-materials & Composites 
Crafting 3D Printing
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings
Topographical Narratives
Kite/Uçurtma
Fairytale
Marble Labyrinth
Other Technicalities
Who is there? Second life of lines
Snapology
New Year’s Lantern
Imaginary Landscapes
Geometric Stitching
No More No Less
Tacit Dimension of A Painting
Kinetic Constructions
3D Woven Paper Structures
/O-Knitting

Bilinmeyen İstikametler
Bürosu: Boğaz(içi)

Müsvedde
Bedeni Dokumak/Mimari Tekstiller
Basic Design Studio I-II
1:1@1 Venice/Carapace
Lines of Action
Architectural Drawing
Studio I-II

Hybrid Drawing
Assos Kazısı
Ruins and Phantoms at Assos
a Paper Museum
Soft Alphabet

Yaprak
Çizgiyi Kentte Yürüyüşe
Çıkarmak: Boğaz(İçi)
Günlükleri
Düşsel Atlaslar: Constant/Calvino Çizgiyi Çekmek ya da
Elin Manifestosu
Kıtanın Başkentleri:
Paris, Berlin
Paris’in Psikocoğrafyası:
Çıplak Kent

Tipsizlik üzerine Tayfun Gülnar’ın Mimari
Alemi

Dada Kılavuz
Cehennem Mimarlığı Gordon Matta Clark, Çizgi, 
Kırık, Kesik, Dikiz, Dizi

İçe Bakış/Deniz Bilgin
Bir Anlık Sessizlik üzerine
e-skop yazıları
Nadire Kabinesi
Muhafaza/Mimarlık
Mario Carpo ile söyleşi
Uçmak üzerine
Halil Edhem/Müzecilik
Yazıları

Boş Ev
İllustrasyon
Information
Twitter
Instagram
Dünyadan Çıkış Yolları

Görüş Yazısı
Mimarlık dergisi, Davetli Yazı
Karantina Sonrasına Dahi Tahayyüllerimiz
Basılı + Online
Pandemi Özel Sayısı, 414, Temmuz-Ağustos 2020


 

Sami Baydar, bu görüş yazısı ile aynı başlığı taşıyan 1990 tarihli kitabında, “Dünyadan çıkış yollarını yalnızca odalara kapatılan çocuklar bilir.”(1) diyor. [....] Parçası olmak durumunda kaldığımız fiziksel kısıtlılık ve çağırdığı yeni dünya, eylemenin yetersiz, hatta imkansız olduğu koşullarda, hayal gücünü tetikleyen bir yanı olduğuna işaret etti. Bilip unuttuğumuz ya da alışılmışın dışında kalan başka yaratıcı ortamları, yöntemleri ve pratikleri gündeme getirdi. Elimizle, gözümüzle, zihnimizle olan ilişkimizi ve işbirliğimizi yeniden hatırlattı.  [....]

Yazının çevrimiçi haline ulaşmak için:
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=429&RecID=5078