bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Dünyadan Çıkış Yolları

Görüş Yazısı
Mimarlık dergisi, Davetli Yazı
Karantina Sonrasına Dahi Tahayyüllerimiz
Basılı + Online
Pandemi Özel Sayısı, 414, Temmuz-Ağustos 2020


 

Sami Baydar, bu görüş yazısı ile aynı başlığı taşıyan 1990 tarihli kitabında, “Dünyadan çıkış yollarını yalnızca odalara kapatılan çocuklar bilir.”(1) diyor. [....] Parçası olmak durumunda kaldığımız fiziksel kısıtlılık ve çağırdığı yeni dünya, eylemenin yetersiz, hatta imkansız olduğu koşullarda, hayal gücünü tetikleyen bir yanı olduğuna işaret etti. Bilip unuttuğumuz ya da alışılmışın dışında kalan başka yaratıcı ortamları, yöntemleri ve pratikleri gündeme getirdi. Elimizle, gözümüzle, zihnimizle olan ilişkimizi ve işbirliğimizi yeniden hatırlattı.  [....]

Yazının çevrimiçi haline ulaşmak için:
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=429&RecID=5078