bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Elin Araçları, Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları  

Makale Dizisi
Manifold, Tasarım, teknoloji, sanat ve gündelik hayat üzerine denemeler
Online dergi
2017-


 

[....] çizebilmek, aslında anatomik olarak modern insan, homo sapiens’e özgü en arkaik yöntem olarak düşünülebilir. Şöyleki: İnsan dik yürüyebildiğinde, elleri de serbest kalır. Bu özgürleşme ona dokunma, keşfetme, toplama, fırlatma ve öğrenme için olağanüstü fırsatlar yaratır. Tabii kendini ifade etmek, el ile söylemek için de… Çünkü homo sapiens’in türüne özgü tutuş biçimi sayesinde, alçak dallardan meyve toplaması, bir şeyleri taşıyabilmesi, taş alet yapabilmesi, mağara duvarına çizebilmesi, toprağı pişirmesi ve seramik kap üretmesi, aletleri kavrayabilmesi, yapılar inşa etmesi mümkün olur. El çizimi de homo sapiens’in ortaya çıkışını karakterize eden elin bu becerisine dayanır. Yani çizebilmek, çizebilmek için aletler üretebilmek insanın milyonlarca yıl içinde geçirdiği evrimin bir parçası olarak okunabilir. Yineleyecek olursam, bu nedenle çizebilmek “elin manifestosu”dur. Nitekim Lascaux Mağarası’nda (Fransa, İÖ 17.000–15.000) keşfedilen duvar resimleri ve aletler de, çizimlerin sadece minerallerin renk pigmentleri olarak kullanılarak kömür, parmak, içi boş hayvan kemiği aracılığıyla uygulanmadığını, çeşitli kıl ve yosunların yanı sıra yontulup şekillendirilmiş, sivriltilmiş çakmaktaşı aletlerin de gravürler için özel olarak kullanıldığını işaret eder. Bu bağlamda, çizmek, tıpkı yürümek gibi, arkaik bir metot, mimarlar içinse endemik bir pratik olarak görülebilir. Çizmekten kastedilen iğne, parmak ucu, kurşunkalem, bir parça tebeşir, fırça gibi bir noktaya referans veren bir nesnenin, bir yüzey üzerinde sürekli bir yol izleyerek kasten hareket ettirilmesidir.

Her üretim biçimine birtakım üretim araçlarının karşılık geldiği düşünülürse, ‘mimarca’ ve el ile çizmek için kanımca tasarımcıyı heyecanlandıran mimarın alet çantası üzerine.

İp, şakül, usturlap, kamal, kuadrant, oktant, sekstant, büyüteç, kurşun kalem, kalemtıraş, pantograf, kağıt, harf şablonu, silgi, silgi şablonu, cetvel, pergel, çizim masası , stüdyo masası vd.


https://manifold.press/indeks/bilge-bal