Index


Elin Araçları,
Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları

Paper-Fortune 
Table as a Dirty-Drawing
1:1@1
Canlı Kartografya, Yerin Transkriptleri
Lines of/for/among/around 
architecture

Drawing Atlas
on Atlas
Spirited Beyond: Speculative Perspectival Distortions & Embodied Investigations 
Bio-materials & Composites 
Crafting 3D Printing
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings
Topographical Narratives
Kite/Uçurtma
Fairytale
Marble Labyrinth
Other Technicalities
Who is there? Second life of lines
Snapology
New Year’s Lantern
Imaginary Landscapes
Geometric Stitching
No More No Less
Tacit Dimension of A Painting
Kinetic Constructions
3D Woven Paper Structures
/O-Knitting

Bilinmeyen İstikametler
Bürosu: Boğaz(içi)

Müsvedde
Bedeni Dokumak/Mimari Tekstiller
Basic Design Studio I-II
1:1@1 Venice/Carapace
Lines of Action
Architectural Drawing
Studio I-II

Hybrid Drawing
Assos Kazısı
Ruins and Phantoms at Assos
a Paper Museum
Soft Alphabet

Yaprak
Çizgiyi Kentte Yürüyüşe
Çıkarmak: Boğaz(İçi)
Günlükleri
Düşsel Atlaslar: Constant/Calvino Çizgiyi Çekmek ya da
Elin Manifestosu
Kıtanın Başkentleri:
Paris, Berlin
Paris’in Psikocoğrafyası:
Çıplak Kent

Tipsizlik üzerine Tayfun Gülnar’ın Mimari
Alemi

Dada Kılavuz
Cehennem Mimarlığı Gordon Matta Clark, Çizgi, 
Kırık, Kesik, Dikiz, Dizi

İçe Bakış/Deniz Bilgin
Bir Anlık Sessizlik üzerine
e-skop yazıları
Nadire Kabinesi
Muhafaza/Mimarlık
Mario Carpo ile söyleşi
Uçmak üzerine
Halil Edhem/Müzecilik
Yazıları

Boş Ev
İllustrasyon
Information
Twitter
Instagram
Elin Araçları, Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları  

Makale Dizisi
Manifold, Tasarım, teknoloji, sanat ve gündelik hayat üzerine denemeler
Online dergi
2017-


 

[....] çizebilmek, aslında anatomik olarak modern insan, homo sapiens’e özgü en arkaik yöntem olarak düşünülebilir. Şöyleki: İnsan dik yürüyebildiğinde, elleri de serbest kalır. Bu özgürleşme ona dokunma, keşfetme, toplama, fırlatma ve öğrenme için olağanüstü fırsatlar yaratır. Tabii kendini ifade etmek, el ile söylemek için de… Çünkü homo sapiens’in türüne özgü tutuş biçimi sayesinde, alçak dallardan meyve toplaması, bir şeyleri taşıyabilmesi, taş alet yapabilmesi, mağara duvarına çizebilmesi, toprağı pişirmesi ve seramik kap üretmesi, aletleri kavrayabilmesi, yapılar inşa etmesi mümkün olur. El çizimi de homo sapiens’in ortaya çıkışını karakterize eden elin bu becerisine dayanır. Yani çizebilmek, çizebilmek için aletler üretebilmek insanın milyonlarca yıl içinde geçirdiği evrimin bir parçası olarak okunabilir. Yineleyecek olursam, bu nedenle çizebilmek “elin manifestosu”dur. Nitekim Lascaux Mağarası’nda (Fransa, İÖ 17.000–15.000) keşfedilen duvar resimleri ve aletler de, çizimlerin sadece minerallerin renk pigmentleri olarak kullanılarak kömür, parmak, içi boş hayvan kemiği aracılığıyla uygulanmadığını, çeşitli kıl ve yosunların yanı sıra yontulup şekillendirilmiş, sivriltilmiş çakmaktaşı aletlerin de gravürler için özel olarak kullanıldığını işaret eder. Bu bağlamda, çizmek, tıpkı yürümek gibi, arkaik bir metot, mimarlar içinse endemik bir pratik olarak görülebilir. Çizmekten kastedilen iğne, parmak ucu, kurşunkalem, bir parça tebeşir, fırça gibi bir noktaya referans veren bir nesnenin, bir yüzey üzerinde sürekli bir yol izleyerek kasten hareket ettirilmesidir.

Her üretim biçimine birtakım üretim araçlarının karşılık geldiği düşünülürse, ‘mimarca’ ve el ile çizmek için kanımca tasarımcıyı heyecanlandıran mimarın alet çantası üzerine.

İp, şakül, usturlap, kamal, kuadrant, oktant, sekstant, büyüteç, kurşun kalem, kalemtıraş, pantograf, kağıt, harf şablonu, silgi, silgi şablonu, cetvel, pergel, çizim masası , stüdyo masası vd.


https://manifold.press/indeks/bilge-bal