bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Gordon Matta-Clark’ın Kadavralarında Mimari Tanı[mlama]lar

Makale
XXI  Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisi
Şubat 2017 Sayı 156
s. 10-14
 [.... ] Bu bize sözü yine mimarlığa çekmek ve denemenin asıl odağında olan mimari işlere nasıl bakıldığına bir başlangıç yapmak açısından yapının sadece pratik bir alana referans vermediğini, mimarlığın da sadece inşa etme pratiği olmadığını söylüyor.   Bir mimarın pekala teorik bir çalışma yapmasının, eleştiri ve argüman üretmesinin ne demek olduğu ve bunun araçlarının da neler olabileceği üzerine tartışma imkanı yaratıyor. Her ne kadar bu deneme söz söylemek için kelimelere başvursa da mimarlıkta eleştiri üretmenin ve/ya bir argümanı dillendirmenin tek yolunun ve/ya asıl aracının teori denildiğinde ilk akla gelen ve olağan haliyle kelimelerin hükmettiği metnin yani sözlü ifade etmenin olmadığını düşünme fırsatı tanıyor: Yapının kendisi çizim, fotoğraf, model vb. tüm ifadeleri ile teorik düzlemde doğrudan spekülatif bir sözsüz söyleme ve düşünme potansiyeli taşıyor. Mimarlık nesnesi ve temsilleri, sadece metinler arası arabuluculuk etmek, kurguyu destekleyen ve üzerine söz söylenen pragmatik malzeme olarak çalışmak, düşünce ile temsili arasında görsel bir doğru anlamayı sağlamak gibi teoride daha pasif ve daha edilgen, ölü bileşenler olarak var olmak zorunda değil. Bu bağlamda, mimarlık ve mimarlığın nesnesinin teori-pratik, temsil-gerçeklik birlikteliği üzerine üretim yapan Gordon Matta-Clark ve spekülatif mimari işlerinden bir izlek bu denemenin kışkırtıcı ve heyecan verici asıl malzemesini oluşturuyor.

https://xxi.com.tr/i/gordon-matta-clarkin-kadavralarinda-mimari-tanimlamalar