Index


Elin Araçları,
Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları

Paper-Fortune 
Table as a Dirty-Drawing
1:1@1
Canlı Kartografya, Yerin Transkriptleri
Lines of/for/among/around 
architecture

Drawing Atlas
on Atlas
Spirited Beyond: Speculative Perspectival Distortions & Embodied Investigations 
Bio-materials & Composites 
Crafting 3D Printing
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings
Topographical Narratives
Kite/Uçurtma
Fairytale
Marble Labyrinth
Other Technicalities
Who is there? Second life of lines
Snapology
New Year’s Lantern
Imaginary Landscapes
Geometric Stitching
No More No Less
Tacit Dimension of A Painting
Kinetic Constructions
3D Woven Paper Structures
/O-Knitting

Bilinmeyen İstikametler
Bürosu: Boğaz(içi)

Müsvedde
Bedeni Dokumak/Mimari Tekstiller
Basic Design Studio I-II
1:1@1 Venice/Carapace
Lines of Action
Architectural Drawing
Studio I-II

Hybrid Drawing
Assos Kazısı
Ruins and Phantoms at Assos
a Paper Museum
Soft Alphabet

Yaprak
Çizgiyi Kentte Yürüyüşe
Çıkarmak: Boğaz(İçi)
Günlükleri
Düşsel Atlaslar: Constant/Calvino Çizgiyi Çekmek ya da
Elin Manifestosu
Kıtanın Başkentleri:
Paris, Berlin
Paris’in Psikocoğrafyası:
Çıplak Kent

Tipsizlik üzerine Tayfun Gülnar’ın Mimari
Alemi

Dada Kılavuz
Cehennem Mimarlığı Gordon Matta Clark, Çizgi, 
Kırık, Kesik, Dikiz, Dizi

İçe Bakış/Deniz Bilgin
Bir Anlık Sessizlik üzerine
e-skop yazıları
Nadire Kabinesi
Muhafaza/Mimarlık
Mario Carpo ile söyleşi
Uçmak üzerine
Halil Edhem/Müzecilik
Yazıları

Boş Ev
İllustrasyon
Information
Twitter
Instagram
Gordon Matta-Clark’ın Kadavralarında Mimari Tanı[mlama]lar

Makale
XXI  Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisi
Şubat 2017 Sayı 156
s. 10-14
 [.... ] Bu bize sözü yine mimarlığa çekmek ve denemenin asıl odağında olan mimari işlere nasıl bakıldığına bir başlangıç yapmak açısından yapının sadece pratik bir alana referans vermediğini, mimarlığın da sadece inşa etme pratiği olmadığını söylüyor.   Bir mimarın pekala teorik bir çalışma yapmasının, eleştiri ve argüman üretmesinin ne demek olduğu ve bunun araçlarının da neler olabileceği üzerine tartışma imkanı yaratıyor. Her ne kadar bu deneme söz söylemek için kelimelere başvursa da mimarlıkta eleştiri üretmenin ve/ya bir argümanı dillendirmenin tek yolunun ve/ya asıl aracının teori denildiğinde ilk akla gelen ve olağan haliyle kelimelerin hükmettiği metnin yani sözlü ifade etmenin olmadığını düşünme fırsatı tanıyor: Yapının kendisi çizim, fotoğraf, model vb. tüm ifadeleri ile teorik düzlemde doğrudan spekülatif bir sözsüz söyleme ve düşünme potansiyeli taşıyor. Mimarlık nesnesi ve temsilleri, sadece metinler arası arabuluculuk etmek, kurguyu destekleyen ve üzerine söz söylenen pragmatik malzeme olarak çalışmak, düşünce ile temsili arasında görsel bir doğru anlamayı sağlamak gibi teoride daha pasif ve daha edilgen, ölü bileşenler olarak var olmak zorunda değil. Bu bağlamda, mimarlık ve mimarlığın nesnesinin teori-pratik, temsil-gerçeklik birlikteliği üzerine üretim yapan Gordon Matta-Clark ve spekülatif mimari işlerinden bir izlek bu denemenin kışkırtıcı ve heyecan verici asıl malzemesini oluşturuyor.

https://xxi.com.tr/i/gordon-matta-clarkin-kadavralarinda-mimari-tanimlamalar