bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
bal, bilge  

1986
Beykoz/İstanbul
TR

bilge bal, İstanbul’da yaşayan mimar, araştırmacı ve akademisyen. İşbirliği yapmaya, disiplinler arası çalışmalara, farklı mekânsal ölçeklerde üretmeye açık bir pratiği vardır. Tasarım zanaati, yapmanın el ile ilişkisi ve araçları üzerine düşünür, yaparak tasarlar. Farklı teknikleri keşfetmeyi sever. Bireysel ve kolektif mimarlık araştırmaları ve bağlantılı üretimleri, analog, daha yavaş yapma pratikleriyle dayanışma içindedir. Bu pratikler içinde, otobiyografik ve dokunsal bir eylem olarak çizgi çekmeye ve çizginin hâllerine yoğunlaşır. Mimarlığın ve başka disiplinlerin sınırlarını ve teritorilerini kasıtlı bir biçimde ihlâl eder. Malzemeler, aletler, eylemler, yüzeyler, disiplinler ile çizginin girdiği türlü kılıkları sökmek ister. Çizgi ve ayrış[tırıl]mış alanlar arasında girift bir ağ örerek “mimari çizim”in nüfuz alanını, nefes alma aralığını genişletmeye çalışır. Mimari çizimin çokça kabul görmüş tanımını sorgulayarak onu yeniden inşa etmeyi dener. Çok disiplinli, çok duyulu ve çok mecralı bir çizim derdindedir.

Otobiyografik olanı bir araştırma metodolojisi olarak keşfetmeye çalışır. Biricikliği ve farklılıkları ortaya çıkarmak üzere bir’in yolculuğunu önemser. Yürümeyi, çizmeyi, yazmayı ve öteki bedenli yapma biçimlerini dünyaya açılma hâlleri; şeylerle yakınlaşmanın performatif ve şiddetsiz yöntemleri olarak keşfeder. Bu yöntemler üzerinden kolektif ve eleştirel süreçler örgütler. Birlikte düşünmeye davet eder. Süreçler, temsil etmeye ya da göstermeye değil beraber yapmaya temellenir, söylem değil deneyim üretir.

Bu yüzden işleri, kuram, pratik, ben ve mimarlık eğitimi arasındaki kadim yarığı birleştirmek üzere etik ve onarıcı bir dizi şiirsel ve yaratıcı deney, deneme ve deneyimden oluşur. Araştırma ve üretim ortamını, tahakküm ilişkilerinin yeniden üretilmediği, tutkulu düşünme, eleştirme ve yapma hâllerini içeren, tüm katılımcıların birikimini, hassasiyetini ve emeğini önemseyen, motivasyonu yüksek, daha katılımcı ve açık bir mekân haline getirmek üzere çalışır. Bu amaçla mimarlık eğitiminin parçası olarak stüdyolar ve stüdyonun olası sorularına beraber yanıtlar aramak için entelektüel incelik, hassasiyet, birikim, derinlik ve düşünceye gereken önemi veren ders içerikleri kurgular. Disiplinler arası yaratıcı işbirlikleri ve paylaşım ortamları kurar. Akademik buluşmalar, sergiler, uluslararası dersler, herkese açık konuşma ve atölye serileri düzenler.

*

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden fakülte ve bölüm ikinciliğiyle mezun oldu (2008). Dört yıl boyunca, aynı fakültede “Yüksek Onur” öğrencisiydi. Çizimleri ve deneysel videoları, mimari tasarım stüdyosu işleriyle birlikte stüdyo yıllıklarında, stüdyo yürütücülerinin ulusal ve uluslar arası makalelerinde basıldı, dönem sonu sergilerinde ve Karşı Sanat, Bilsar gibi kurumlardaki eğitim sergilerinde sergilendi. Çizimi bir araştırma yöntemi olarak fark etti ve mimari çizim ve temsil teknolojileri üzerine derin düşünmeye ve denemelere başladı. Ardından yüksek lisans eğitimini, portfolyosu ile 100% başarı [yetenek] bursu ile kabul aldığı, direktörlüğünü Prof. Dr. İhsan Bilgin’in yaptığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım programında, program ve enstitü birinciliğiyle tamamladı (2010). Yüksek lisans boyunca, eleştirel mekânsal pratikler ile mimari temsilin performatif yönüne eğildi. Çizgi ile işbirliği içinde kentsel ve mimari müşterekleri üretme olanaklarını araştırdı. 2009’da, İspanya’da “Sustainability of the Identity, Bahia de Cadiz” yaz atölyeleri kapsamında disiplinler arası ve uluslar arası bir ekiple gerçekleştirdikleri, yere peyzaj stratejisi ile küçük müdahalelerde bulunan işleri, halk oylamasıyla birinci seçildi. 2010’da, Kore’de “International Competition for Osong BioValley Master Plan” yarışmasında, eşdeğer mansiyon ödülü alan ekipte yer aldı. Yanı sıra, lisans eğitimden itibaren pek çok başka ulusal ve uluslararası kentsel ve mimari ölçekte tasarım yarışmasında ekip üyesi, yardımcı ve öğrenci olarak ödül kazandı. Yüksek lisans eğitiminde, kentsel ölçeğe yoğunlaşan İstanbul çalışmaları, kent ve mimarlık okumaları, İstanbul 1910-2010 Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi’nde, Tansel Korkmaz’ın küratörlüğü üstlendiği 1980 sonrası “Küresel İstanbul” bölümüne, veri, analiz ve haritalama için içerik olarak katkıda bulundu. 2010-2011 yılları arasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Yeni İstanbul: Arnavutköy, Tehditler ve İmkânlar” projesinin araştırma ekibindeydi. Yüksek Lisans eğitimi boyunca Santralistanbul’daki kapsamlı stüdyo sergilerinde işleri yer aldı, 2008-2009 akademik yılının grup sergi tasarımını ve sergi koordinasyonunu üstlendi.

2011 yılında İTÜ Mimarlıkta başladığı bir mimari çizgi epistemolojisi olan “Çizgiyi Çekmek: Mimari Çizime Yakın Bakış” başlıklı doktora tezini tamamlamak üzere. 2012-2013 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı fakülte üyesi olarak birinci sınıf, temel tasarım stüdyosu verdi. 

2013 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tam zamanlı fakülte üyesi olarak çalışmaya başladı. 2013-2015 arasında, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın kurucu ekibiyle birlikte çalıştı. 2015 yılından itibaren, temel tasarım stüdyoları ve mimari çizim stüdyolarının bir parçası olarak birinci sınıf eğitimine yoğunlaştı. Bu geçişte, doktora araştırmasını, bireysel birikimini ve soruşturmalarını kolektif bir zeminde paylaşıp eyleme geçirme arzusu etkili oldu. 2018 yılından itibaren doktora araştırması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde açık bir stüdyo olarak kurguladığı birinci sınıf Mimari Çizim Stüdyosu I-II’nin temelini oluşturdu. Bu iki stüdyonun son üç yıllık yaklaşımını ve ana strüktürünü tasarladı. Aynı sıralarda, bu stüdyoları başkalarıyla da beraber düşünmek, paylaşmak ve mimari çizim tartışmasını büyütmek, kesişim alanlarını artırmak üzere “Lines of /for/among/around Architecture” ismini verdiği akademik inisiyatifi kurdu. Bu inisiyatifi, türlü ortalıklarla 2021 yılına kadar sürdürdü.  “Atlas of Drawings” platformu üzerinden mimari çizim stüdyolarının üç yıllık yolculuklarını ve dolayısıyla doktora araştırmasını çeşitli ortamlarda paylaşıma açtı. Biri Versus Art Project’te gerçekleşen günübirlik ve dönemlik sergiler, yarışma, çevrimiçi ve yüz yüze atölye serileri, ulusal ve uluslararası konuşma dizileri, akademik buluşmalar organize etti. 2020-2021 yılları arasında yine aynı fakültede Mimari Çizim Stüdyosu I-II’nin akademik koordinatörlüğünü üstlendi, ders içeriklerini ve kurgularını yeniden oluşturdu. 

2018 yılında 16. Venedik Mimarlık Bienali’nin yan etkinliği,  Global Art Affairs (GAA) davetiyle  Marinaressa Gardens’ta sergilenecek projenin koordinasyon ekibinde bulundu. 

Assos kazı ekibi üyesi ve 2007’den beri arkeolojik kazı çalışmalarına katılıyor. 2009-2014 yılları arasında Çanakkale’de Ezine, Bayramiç, Ayvacık Bölgesi yüzey araştırmalarına katıldı.

Araştırdığı konular üzerine davetli sunuşları ve çizim atölyeleri yürütücülükleri bulunmaktadır. XXI, Mimarlık, METU JFA, Tasarım+Kuram gibi dergilerde çeşitli makaleleri yayınlandı. Müzecilik Yazıları/Halil Edhem (Elçin Gen ile birlikte, İstanbul: İletişim Yayınları, 2020), Muhafaza/Mimarlık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2019) ve Continental Capitals: Paris, Berlin (İhsan Bilgin ile birlikte, İstanbul: İBÜ Yayınları, 2016) kitaplarının editörlüğünü yaptı. Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012) derlemesinin yazarları arasındadır.

Mimarlık kültürüne katkı sağlayan 40 yaş altındaki genç yaratıcılardan biri olarak GEMMS 2021,  Genç Mimarlık Seçkisi ve Sergisi’ne seçildi ve seçkinin sergisine katıldı.

*

Şimdilerde, İstanbul’da, çizginin hâllerine dair bir “Drawing Center / Çizim Merkezi” ortamını kurmak üzerine çalışıyor. Kişisel olarak çizmek -triptik serileri ve yüzeyin durumunu sorgulayan denemeler-, mimarlığın çizim atlasını oluşturmak ve takım yıldızlarını kurmak, konstelasyonlar ve uzun soluklu araştırmasını, mimari çizim stüdyosunun serüvenini bir kitaba dönüştürmek gibi yörüngesinde pek çok başka yaratıcı, işbirlikçi, aktif bileşeni de sahip. 2021 Ekimden beri İstanbul Kent Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve Karşılaşmalar ve Başlangıçlar temalı ilk yılının akademik koordinatörlüğünü yapıyor. Aktörlerden biri olarak gördüğü çizim enstrümanlarını ve olağan kapasitelerini eleştirel bir biçimde irdelemek üzere düzenli olarak Manifold’da yazıyor, “Elin Araçları, Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları” serisini 2017’den beri sürdürüyor.

Aynı zamanda dijital teknolojilerle el üretiminin kesişiminde tasarım eğitimi üzerine de düşünüyor.

Sorular, portfolyo, detaylı özgeçmiş  ve işbirlikleri için lütfen iletişime geçiniz.
balbilly@gmail.com


Detaylı Özgeçmiş


EN


bilge bal is an Istanbul based architect-researcher and academic. Her practice is open to collaborative, interdisciplinary and multiscalar practices. She is interested in low-tech crafts making, unfolding the value for tradition and the process of making, and colliding them with the allusions of designer logic. Her intellectual and collective architectural research and associated works are in solidarity with analogue, slow-making practices. Amongst them, she concentrates on drawing and the situations of line as an autobiographical and tactile action. She purposefully crosses territories and boundaries of disciplines to emerge a breathing drawing. She aims to deconstruct and reconstruct the lines disguising themselves with materials, actions and surfaces to create a more diffusive “architectural drawing”. Her practice tries to interweave an intricate relationship between lines and seperated worlds. She attempts to inquire its widely embraced definition. She is more interested in an multidisciplinary and multisensory drawing.

She explores the autobiographical as a research methodology caring about the journey of  “self” to reveal both the uniqueness and differences. She searches for walking, drawing, writing, and other corporal forms of making as a way of being open up to the world, touching to things performatively and peacefully. Collective and critical processes are organized not on representing or displaying anything, but creating and sharing experiences.

Her work, therefore, bridges the gap between “self”, theory, practice, architecture and architectural education through ethical and curative experiments and experiences.  She tries to make her research and creative atmosphere a highly motivated, more participatory open space, where power relations are not reproduced, but passionate thinking, criticism and making are included instead, and which cares about the experience, sensitivity and effort of all participants. For this purpose, as a part of architectural education, she organizes studios and designs their syllabuses that give due importance to the intellectual finesse, sensitivity, knowledge, depth and thought in order to seek answers together to the possible questions of the studio. She establishes interdisciplinary creative collaborations and sharing environments. She organizes academic meetings, exhibitions, international lectures, public talks and workshop series.

*


She received her bachelor’s degree in Architecture from Istanbul Technical University, Faculty of Architecture (2008) ranking 2nd both in the class and the faculty; won a merit-based scholarship with her portfolio and got her M.Arch degree in Architectural Design from Istanbul Bilgi University (2010) ranking 1st in the Institute.  During her education, she interpreted drawing as a research method and focused on critical spatial practices and the performative aspect of architectural representation. She explored the possibilities of producing urban and architectural commons in collaboration with the line. She is about to complete her Ph.D. entitled "Drawing the Line: Taking a Closer Look at Architectural Drawing" at ITU Architecture, started in 2011.

Between 2013 and 2021, she was a full-time faculty member in Istanbul Bilgi University. She worked collaboratively with the Graduate School between 2013 and 2015. Then, she started teaching at the first-year design studio specialized in computation, and the architectural drawing studio of a broadened drawing-scape for a journey of a wide variety of lines. Since 2018, her P.hD. has formed the basis of the freshman year Architectural Drawing Studio I-II. She designed the three-year-journey of the drawing architecture studios and built their syllabuses. These studios were designed as a collaborate research and an open studio which had been developed together with freshmen in architecture, theme-experts and researchers, academicians and professionals who are interested in drawing the line, constructing the line. By collaborating other collagues, they have been searched for what is of/for/among/around lines: Architecture” between 2018-2021. She had curated the “Atlas of Drawing” platform for three years. To broaden the discussion of drawing, she organized pop-up exhibitions, competitions, many workshop series, national and international talk series open to public, and academic meetings. Between 2020-2021, she became the academic coordinator of the freshman year architectural drawing studios.  She redesigned the studios’ contents in collaboration with her intellectual research.

Related to her major interests, she has been invited to lecture and teach workshops at several universities in Turkey. Her academic writings published in XXI, Mimarlık, METU JFA, Tasarım+Kuram. She is the editor of the books entitled Continental Capitals: Paris, Berlin (co-edited with İhsan Bilgin, Istanbul: Istanbul Bilgi University Publications, 2016) and Muhafaza/Mimarlık (Istanbul: İletişim Yayınları, 2019). She is one of the writers of the book entitled Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek (Istanbul: İletişim Yayınları, 2012).

As a  young creator under the age of 40, who contributes to the architectural culture,  Bilge was received to GEMMS’2021, Emerging Architects Selection & Exhibition to celebrate the diversity of architecture practices.

*

She is currently working on establishing a “Drawing Center'' in Istanbul. Since October, 2021, she has been a guest lecturer at Istanbul Kent University, Interior Architecture and an academic coordinator of the freshman year to develop collectively the curriculum entitled “Encounters”. Since 2017, she has written a column entitled “the Tools of the Hand Becoming Extinct” questioning critically the drawing and the regular vocabulary of drawing tools as the constructive actors of a site at Manifold. She also researches on the mutual relationship between digital technologies and hand-making as “Digitally Enhanced Manually Constructed”.


For further questions, her portfolio, CV and collaborations, please contact:
balbilly@gmail.com 

CV


*


For the drawing architecture studio [2018-21] led by her: ig. @atlasofdrawings
[ https://www.instagram.com/atlasofdrawings/ ]

For the basic design studio [2016-21] : ig. @basic.design.bilgiuni
[ https://www.instagram.com/basic.design.bilgiuni/ ]

For the GEMMS’21, Emerging Architects Selection & Exhibition :
[ https://thecircle-o.com/gemss21-bilgebal ]------

*watercolor portrait: umutcan öncü