Index


Elin Araçları,
Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları

Paper-Fortune 
Table as a Dirty-Drawing
1:1@1
Canlı Kartografya, Yerin Transkriptleri
Lines of/for/among/around 
architecture

Drawing Atlas
on Atlas
Spirited Beyond: Speculative Perspectival Distortions & Embodied Investigations 
Bio-materials & Composites 
Crafting 3D Printing
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings
Topographical Narratives
Kite/Uçurtma
Fairytale
Marble Labyrinth
Other Technicalities
Who is there? Second life of lines
Snapology
New Year’s Lantern
Imaginary Landscapes
Geometric Stitching
No More No Less
Tacit Dimension of A Painting
Kinetic Constructions
3D Woven Paper Structures
/O-Knitting

Bilinmeyen İstikametler
Bürosu: Boğaz(içi)

Müsvedde
Bedeni Dokumak/Mimari Tekstiller
Basic Design Studio I-II
1:1@1 Venice/Carapace
Lines of Action
Architectural Drawing
Studio I-II

Hybrid Drawing
Assos Kazısı
Ruins and Phantoms at Assos
a Paper Museum
Soft Alphabet

Yaprak
Çizgiyi Kentte Yürüyüşe
Çıkarmak: Boğaz(İçi)
Günlükleri
Düşsel Atlaslar: Constant/Calvino Çizgiyi Çekmek ya da
Elin Manifestosu
Kıtanın Başkentleri:
Paris, Berlin
Paris’in Psikocoğrafyası:
Çıplak Kent

Tipsizlik üzerine Tayfun Gülnar’ın Mimari
Alemi

Dada Kılavuz
Cehennem Mimarlığı Gordon Matta Clark, Çizgi, 
Kırık, Kesik, Dikiz, Dizi

İçe Bakış/Deniz Bilgin
Bir Anlık Sessizlik üzerine
e-skop yazıları
Nadire Kabinesi
Muhafaza/Mimarlık
Mario Carpo ile söyleşi
Uçmak üzerine
Halil Edhem/Müzecilik
Yazıları

Boş Ev
İllustrasyon
Information
Twitter
Instagram
Bal, Bilge  

1986
Beykoz/İstanbulEN
Received her bachelor’s degree in Architecture from Istanbul Technical University, Faculty of Architecture (2008) ranking 2nd both in the class and the faculty; won a full scholarship of success (portfolio) and got her M.Sc. degree in Architectural Design from Istanbul Bilgi University (2010) ranking 1st in the Institute. Still a Ph.D. candidate in Architectural Design, Istanbul Technical University. Her Ph.D. thesis focuses on a working epistemology of architectural drawing praising the hand and approaching drawing as telling/making by hand. Between 2013-2021, she is a full-time faculty member in İstanbul Bilgi University and taught at the first-year design studio specialized in computation, and the architectural drawing studio of a broadened drawing-scape for a journey of a wide variety of lines.  Between 2020-2021, she is a co-coordinator of the architectural drawing studio.

The drawing architecture studio ( İstanbul Bilgi University, Faculty of Architecture) initiated and led by Bilge Bal and her two collegues in 2018 is a collaborate research and an open studio which has been developed together with freshmen in architecture, theme-experts and researchers, academicians and professionals who are interested in drawing the line, constructing the line! As a studio, they have been searched for what is of/for/among/around lines: ”Architecture” between 2018-2021. 

She has also lectured and taught workshops at several universities in Turkey. Editor of the books titled Continental Capitals: Paris, Berlin (İstanbul: İstanbul Bilgi University Publications, 2016) and Muhafaza/Mimarlık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2019). One of the writers of the book titled Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012). Her academic writings published in Manifold, e-skop, XXI, Mimarlık, METU Journal of Architecture, Tasarım + Kuram. Major research interests include drawing the line, slowness of method, and the life of lines, drawing constructions, unbuilt architectures, speculative drawings, drawing/line-text/word relationships, drawing phenomenology and broadened drawing-scapes, and design craft, design by making.

As a  young creator under the age of 40, who contributes to the architectural culture,  Bilge was received to GEMMS’2021, Emerging Architects Selection & Exhibition to celebrate the diversity of architecture practices.

She is also interested in low-tech crafts making, unfolding the value for tradition and the process of making, and colliding them with the allusions of designerly logic. Besides,  she researches on the mutual relationship between digital technologies and hand-making as “Digitally Enhanced Manually Constructed”.

For further questions, her portfolio, CV and collaborations, please contact:

balbilly@gmail.comTR
2008 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden fakülte ve bölüm ikinciliği ile mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca her dönem Yüksek Onur Listesi’nde yer aldı.  Mezun olduğu yıl, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’na %100 başarı bursu ile kabul aldı ve programı,  2010 yılında Yüksek Mimar derecesi alarak Fen Bilimleri Enstitüsü birinciliği ile tamamladı.  Kentsel ölçeğe yoğunlaşan İstanbul çalışmaları, İstanbul 1910-2010 Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi‘nde, Tansel Korkmaz’ın küratörlüğü yaptığı 1980 sonrası Küresel İstanbul bölümünde,  veri, analiz ve haritalama amaçlı kullanıldı.  2010-11 yılları arasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Yeni İstanbul: Arnavutköy, Tehditler ve İmkanlar projesi kapsamında araştırmacı olarak çalıştı. Kore’de International Competition for Osong BioValley Master Plan yarışmasında, eşdeğer mansiyon ödülü alan ekipte yer aldı.  2018 yılında 16. Venedik Mimarlık Bienali’nin yan etkinliği,  Global Art Affairs (GAA) davetiyle  Marinaressa Gardens’ta sergilenecek projenin koordinasyon ekibinde bulundu.  Yanısıra, pek çok diğer ulusal ve uluslararası kentsel ve mimari ölçekte tasarım yarışmasında ekip üyesi veya yardımcı öğrenci olarak yer aldı. 

Bilge Bal, 2013-2021 yılları arasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tam zamanlı fakülte üyesi olarak çalıştı.  2013-16 arasında mezun olduğu Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın kurucu ekibiyle birlikte çalıştı. 2015 yılından beri yoğun bir şekilde birinci sınıf ekibinin parçası olarak temel tasarım ve çizim/görsel iletişim teknikleri ile uğraşıyor.  2020-21 yılında Mimari Çizim stüdyosunun eş koordinatörünü üstlendi. 

2018 yılında, iki akademisyen meslektaşı ile birlikte açık mimari çizim stüdyosunu kurdular. Araştrmalarını ve işbirliklerini “ Lines of/for/among/around Architecture“  inisiyatifi olarak sürdürüyorlar.


Bilge, mimari çizim kuramı ve mimari temsil teknolojileri üzerine okuyor, yazıyor, çiziyor. Kuramsal açıdan çizginin nasıl çalıştığından, bir çizimin nasıl inşa edildiğinden heyecanlanıyor. İnşa etme gereksiniminden kurtarılmış, başlı başına birer tez olabilecek  tuhaf (novel) çizimleri seviyor. Çizginin halleri/platformları ve çizgi/çizim ile kelime/metin arasındaki kışkırtıcı ilişkiler ile uğraşıyor. Çizigiyi çekmek, metodun yavaşlığı, çizgilerin yaşamı ve inşaları, binasız mimarlıklar araştırma konuları içinde. Mimarlık-edebiyat ilişkisi, mekansal anlatılar olarak haritalar, hikaye kurucu mekansal pratikler, kent-mimarlık arakesitinde deneyim süreçleri ile de ilgileniyor. Doğduğundan beri boğazda yaşıyor ve bu nedenle, günde en az iki vapur ve iki otobüs kullanıyor. Yolculuklarında nesneler, olaylar, kişiler ve yerler arasındaki ilişkileri gözlemliyor.  İlgilendiği konular üzerine çeşitli makaleleri, üretimleri ve atölye yürütücülükleri bulunmakta. Manifold, e-skop, XXI, Mimarlık, METU Journal of Architecture, Tasarım + Kuram gibi çevrimiçi ve basılı dergilerde yazıyor.  Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012) derlemesinin yazarları arasında yer alıyor. Kıtanın Başkentleri, Paris Berlin (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016) kitabının İhsan Bilgin ile birlikte eş editörlüğünü, Muhafaza/Mimarlık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2019) kitabının editörlüğünü yaptı. Assos kazı ekibi üyesi ve 2007’den beri arkeolojik kazı çalışmalarına katılıyor Halen İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı’nda, mimari çizimin fenomolojisini araştırdığı doktora tezi üzerinde çalışıyor.

Mimarlık kültürüne katkı sağlayan 40 yaş altındaki genç yaratıcılardan biri olarak GEMMS 2021,  Genç Mimarlık Seçkisi ve Sergisi’ne seçildi ve seçkinin sergisine katıldı.

El ile üretmeyi, inşa etmeyi seviyor. Tasarım zanaati ve onun araçları üzerine kafa yoruyor. Farklı teknikleri keşfetmeyi seviyor ve yaparak tasarlamaya çalışıyor.  Aynı zamanda dijital teknolojilerle el üretiminin kesişiminde tasarım eğitimi üzerine düşünüyor.

Sorular, portfolyo, detaylı özgeçmiş  ve işbirlikleri için lütfen iletişime geçiniz.

balbilly@gmail.com------

*watercolor portrait: umutcan öncü