bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Kağıt-Oluşlar: Çizimin ve Yüzeyin Durumunu Yeniden Düşünmek Üzere Bir Davet

XXI, Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisi
22.09.2021


Nisan 2021’de Genç Mimarist Ekibi’nin daveti ile gerçekleşen Kağıt- Oluşlar atölyesinin zihinsel yoğunluğunu, arka planını deşifre eden genişletilmiş bir kayıt. 

Okumak için: https://xxi.com.tr/i/kagit-oluslar


* kapak görseli: Çizimle Yüzeyi Dokuma, Mübeccel Kaya, Kağıt-Oluşlar Atölyesi, Nisan 2021