bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Kıtanın Başkentleri, Paris Berlin
Metropol ve Mimarlık IV


Kitap Editörlüğü, İhsan Bilgin ile birlikte 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
İstanbul Mart 2016
459 Sayfa
Türkçe ve İngilizce


 

Metropol ve Mimarlık dizisinin 4. kitabı Kıtanın Başkentleri, Paris Berlin‘in malzemesi, 2012’de Berlin’e, 2013’te Paris’e yapılan keşif gezileri, hazırlık seminerleri ve ilişkili akademik çalışmalarından derlenmiştir. Bakışlar,Hikayeler ve Deneyimler olmak üzere üç bölümde ele alınan derlemede, Atilla Yücel, Murat Belge, Emre Altürk, Bilge Bal, İhsan Bilgin,  Tansel Korkmaz, Necmi Zeka, Komet, Olaf Barthes, Levent Yılmaz, Max Welch Guerra, Gerhard Fehl, Burcu Kütükçüoğlu’nun makaleleri bulunuyor. Her bölüm, Cemal Emden’in çektiği fotoğraflardan bir seçki ile açılıyor. Tematik keşif rotaları ve hazırlık seminerleri de kitabın ek bölümü olarak sunuluyor. 

https://bilgiyay.com/kitap/kitanin-baskentleri-continental-capitals-paris-berlin/