bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Mario Carpo ile Söyleşinin Ardından: İkinci Dijital Çağda Mimarın Eğitimi   

Söyleşi (TR)
Mimarlık dergisi  
Ocak- Şubat 2019
Sayı 405 s. 20-25

Review (EN)
XXI Architecture and Design Magazine  
Online
April 18 2019

Bahar Avanoğlu ile birlikte[...] Diğer disiplinlerde olduğu gibi mimarın yetişme sürecinde ve tasarım eğitiminde güncel teknolojiler ile ilişkisinin ne düzeyde tutulacağı ve üretimle nasıl bir işbirliği kurulacağı önemli bir tartışma konusudur. Teknoloji özellikle tasarlamak için bir ortam ve araç seti olmanın ötesinde öğrenmenin, bilgiyi işlemenin, inşa etmenin doğasına yaptığı yaratıcı müdahale ile geleneksel öğrenme pratiklerini kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Günümüzde yaparak öğrenme, mimarlık eğitimi ve pratiğin arakesitinde bize potansiyel bir alan sunuyor. Biz de "eğitimin ilk yılından itibaren tasarım ve üretim teknolojilerini anlamayı, sorgulamayı, geliştirmeye yönelik altyapı kazanmayı ve bu teknolojilerin yaratıcı kullanımı üzerine güçlü bir anlayış geliştirmeyi amaçlayan" İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi "Computation Based Basic Design"stüdyosunun bir parçası olarak bu konuyu Profesör Carpo ile 29 Eylül 2018'de Hilton Bosphorus Otel'de buluşup irdeleme fırsatı elde ettik. Karşılıklı diyalog, tasarım eğitimi üzerinden yapma ve üretme biçimlerimize dair tekrar düşünme fırsatını bizlere tanıdı. Ancak bu yazıda, okuyucuya söyleşinin tamamı yerine doğrudan tasarım eğitimi odaklı kısmında bir gezinti öneriyoruz. Bu nedenle, yayın için söyleşi tekrar gözden geçirilmiş, kısaltılmış ve yeniden kurgulanmıştır.

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=419&RecID=4615
http://xximagazine.com/c/design-education-in-the-age-of-artificial-intelligence