Index


Elin Araçları,
Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları

Paper-Fortune 
Table as a Dirty-Drawing
1:1@1
Canlı Kartografya, Yerin Transkriptleri
Lines of/for/among/around 
architecture

Drawing Atlas
on Atlas
Spirited Beyond: Speculative Perspectival Distortions & Embodied Investigations 
Bio-materials & Composites 
Crafting 3D Printing
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings
Topographical Narratives
Kite/Uçurtma
Fairytale
Marble Labyrinth
Other Technicalities
Who is there? Second life of lines
Snapology
New Year’s Lantern
Imaginary Landscapes
Geometric Stitching
No More No Less
Tacit Dimension of A Painting
Kinetic Constructions
3D Woven Paper Structures
/O-Knitting

Bilinmeyen İstikametler
Bürosu: Boğaz(içi)

Müsvedde
Bedeni Dokumak/Mimari Tekstiller
Basic Design Studio I-II
1:1@1 Venice/Carapace
Lines of Action
Architectural Drawing
Studio I-II

Hybrid Drawing
Assos Kazısı
Ruins and Phantoms at Assos
a Paper Museum
Soft Alphabet

Yaprak
Çizgiyi Kentte Yürüyüşe
Çıkarmak: Boğaz(İçi)
Günlükleri
Düşsel Atlaslar: Constant/Calvino Çizgiyi Çekmek ya da
Elin Manifestosu
Kıtanın Başkentleri:
Paris, Berlin
Paris’in Psikocoğrafyası:
Çıplak Kent

Tipsizlik üzerine Tayfun Gülnar’ın Mimari
Alemi

Dada Kılavuz
Cehennem Mimarlığı Gordon Matta Clark, Çizgi, 
Kırık, Kesik, Dikiz, Dizi

İçe Bakış/Deniz Bilgin
Bir Anlık Sessizlik üzerine
e-skop yazıları
Nadire Kabinesi
Muhafaza/Mimarlık
Mario Carpo ile söyleşi
Uçmak üzerine
Halil Edhem/Müzecilik
Yazıları

Boş Ev
İllustrasyon
Information
Twitter
Instagram
Mario Carpo ile Söyleşinin Ardından: İkinci Dijital Çağda Mimarın Eğitimi   

Söyleşi (TR)
Mimarlık dergisi  
Ocak- Şubat 2019
Sayı 405 s. 20-25

Review (EN)
XXI Architecture and Design Magazine  
Online
April 18 2019

Bahar Avanoğlu ile birlikte[...] Diğer disiplinlerde olduğu gibi mimarın yetişme sürecinde ve tasarım eğitiminde güncel teknolojiler ile ilişkisinin ne düzeyde tutulacağı ve üretimle nasıl bir işbirliği kurulacağı önemli bir tartışma konusudur. Teknoloji özellikle tasarlamak için bir ortam ve araç seti olmanın ötesinde öğrenmenin, bilgiyi işlemenin, inşa etmenin doğasına yaptığı yaratıcı müdahale ile geleneksel öğrenme pratiklerini kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Günümüzde yaparak öğrenme, mimarlık eğitimi ve pratiğin arakesitinde bize potansiyel bir alan sunuyor. Biz de "eğitimin ilk yılından itibaren tasarım ve üretim teknolojilerini anlamayı, sorgulamayı, geliştirmeye yönelik altyapı kazanmayı ve bu teknolojilerin yaratıcı kullanımı üzerine güçlü bir anlayış geliştirmeyi amaçlayan" İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi "Computation Based Basic Design"stüdyosunun bir parçası olarak bu konuyu Profesör Carpo ile 29 Eylül 2018'de Hilton Bosphorus Otel'de buluşup irdeleme fırsatı elde ettik. Karşılıklı diyalog, tasarım eğitimi üzerinden yapma ve üretme biçimlerimize dair tekrar düşünme fırsatını bizlere tanıdı. Ancak bu yazıda, okuyucuya söyleşinin tamamı yerine doğrudan tasarım eğitimi odaklı kısmında bir gezinti öneriyoruz. Bu nedenle, yayın için söyleşi tekrar gözden geçirilmiş, kısaltılmış ve yeniden kurgulanmıştır.

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=419&RecID=4615
http://xximagazine.com/c/design-education-in-the-age-of-artificial-intelligence