bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Muhafaza/Mimarlık

Derleme Kitap
Makaleler, Nur Altınyıldız Artun  
İstanbul İletişim Yayınları
sanathayat dizisi
Eylül 2019
183 sayfa
 Muhafaza/Mimarlık, Türkiye’nin bir koruma tarihidir. Tanzimat’tan başlayarak Menderes dönemi sonuna kadar İstanbul’un mimarlık mirasıyla ilgili koruma politikaları ve ideolojilerini inceler. İktidarların, mimarların ve aydınların yaklaşımlarını araştırır ve sonunda ortaya çıkan koruma proje ve uygulamalarını irdeler.

Derlemenin bir de “Ek” bölümü var: “Harabe Kavrayışının Tarihi”. Nur Artun bu bölümde, bir sembolik iktidar gösterisi halini aldığı Rönesans’tan başlayarak 20. yüzyıl totaliter rejimlerine kadar etkili olan “harabe” kültüne ışık tutuyor. Koruma politikaları tarihiyle bir alegori olarak harabenin bağlantılarına işaret ediyor.

https://www.iletisim.com.tr/kitap/muhafaza-mimarlik/9822

Muhafaza/Mimarlık üzerine

Behiç Ak, “Muhafaza/Mimarlık üzerine”, online: https://www.e-skop.com/skopbulten/muhafazamimarlik-uzerine/5500 [Yayın Tarihi: 13 Ekim 2019]

Gülsüm Baydar, “Yapmanın ve Yıkmanın Tarihi”, 12 Eylül 2019 tarihli Cumhuriyet kitap eki, sayı 1543, s. 16-17.

Zuhal Ulusoy, “Muhafaza/Mimarlık”, Mimarist dergisi,  sayı 67, Kış 2020, s. 7-9.  online:  http://www.mimarist.org/mimar-ist-sayi-67-kis-2020/

Namık Erkal, “ KİTAP ELEŞTİRİSİ: MUHAFAZA / MİMARLIK“,  METU JFA 2019/2 (36:2), s. 247-250. online:  http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2019211.pdf

https://www.instagram.com/p/B_IIi6cAERJ/?utm_source=ig_web_copy_link