Index


Elin Araçları,
Soyu Tükenen Çizim Enstrümanları

Paper-Fortune 
Table as a Dirty-Drawing
1:1@1
Canlı Kartografya, Yerin Transkriptleri
Lines of/for/among/around 
architecture

Drawing Atlas
on Atlas
Spirited Beyond: Speculative Perspectival Distortions & Embodied Investigations 
Bio-materials & Composites 
Crafting 3D Printing
Kağıt-Oluşlar l Paper-Beings
Topographical Narratives
Kite/Uçurtma
Fairytale
Marble Labyrinth
Other Technicalities
Who is there? Second life of lines
Snapology
New Year’s Lantern
Imaginary Landscapes
Geometric Stitching
No More No Less
Tacit Dimension of A Painting
Kinetic Constructions
3D Woven Paper Structures
/O-Knitting

Bilinmeyen İstikametler
Bürosu: Boğaz(içi)

Müsvedde
Bedeni Dokumak/Mimari Tekstiller
Basic Design Studio I-II
1:1@1 Venice/Carapace
Lines of Action
Architectural Drawing
Studio I-II

Hybrid Drawing
Assos Kazısı
Ruins and Phantoms at Assos
a Paper Museum
Soft Alphabet

Yaprak
Çizgiyi Kentte Yürüyüşe
Çıkarmak: Boğaz(İçi)
Günlükleri
Düşsel Atlaslar: Constant/Calvino Çizgiyi Çekmek ya da
Elin Manifestosu
Kıtanın Başkentleri:
Paris, Berlin
Paris’in Psikocoğrafyası:
Çıplak Kent

Tipsizlik üzerine Tayfun Gülnar’ın Mimari
Alemi

Dada Kılavuz
Cehennem Mimarlığı Gordon Matta Clark, Çizgi, 
Kırık, Kesik, Dikiz, Dizi

İçe Bakış/Deniz Bilgin
Bir Anlık Sessizlik üzerine
e-skop yazıları
Nadire Kabinesi
Muhafaza/Mimarlık
Mario Carpo ile söyleşi
Uçmak üzerine
Halil Edhem/Müzecilik
Yazıları

Boş Ev
İllustrasyon
Information
Twitter
Instagram
Muhafaza/Mimarlık

Derleme Kitap
Makaleler, Nur Altınyıldız Artun  
İstanbul İletişim Yayınları
sanathayat dizisi
Eylül 2019
183 sayfa
 Muhafaza/Mimarlık, Türkiye’nin bir koruma tarihidir. Tanzimat’tan başlayarak Menderes dönemi sonuna kadar İstanbul’un mimarlık mirasıyla ilgili koruma politikaları ve ideolojilerini inceler. İktidarların, mimarların ve aydınların yaklaşımlarını araştırır ve sonunda ortaya çıkan koruma proje ve uygulamalarını irdeler.

Derlemenin bir de “Ek” bölümü var: “Harabe Kavrayışının Tarihi”. Nur Artun bu bölümde, bir sembolik iktidar gösterisi halini aldığı Rönesans’tan başlayarak 20. yüzyıl totaliter rejimlerine kadar etkili olan “harabe” kültüne ışık tutuyor. Koruma politikaları tarihiyle bir alegori olarak harabenin bağlantılarına işaret ediyor.

https://www.iletisim.com.tr/kitap/muhafaza-mimarlik/9822

Muhafaza/Mimarlık üzerine

Behiç Ak, “Muhafaza/Mimarlık üzerine”, online: https://www.e-skop.com/skopbulten/muhafazamimarlik-uzerine/5500 [Yayın Tarihi: 13 Ekim 2019]

Gülsüm Baydar, “Yapmanın ve Yıkmanın Tarihi”, 12 Eylül 2019 tarihli Cumhuriyet kitap eki, sayı 1543, s. 16-17.

Zuhal Ulusoy, “Muhafaza/Mimarlık”, Mimarist dergisi,  sayı 67, Kış 2020, s. 7-9.  online:  http://www.mimarist.org/mimar-ist-sayi-67-kis-2020/

Namık Erkal, “ KİTAP ELEŞTİRİSİ: MUHAFAZA / MİMARLIK“,  METU JFA 2019/2 (36:2), s. 247-250. online:  http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2019211.pdf

https://www.instagram.com/p/B_IIi6cAERJ/?utm_source=ig_web_copy_link