bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Müzecilik Yazıları/Modern Sanat Müzesinin Tasarımı, Halil Edhem

Yayına Hazırlayan, Elçin Gen ile birlikte
Derleme Kitap
Derleyen ve Sunan Ali Artun  
İstanbul İletişim Yayınları
sanathayat dizisi
Kasım 2019
275 sayfa
 Yayına hazırlık aşamasında görsel kaynak taraması ve makalelerin esas kaynaklardan ve ek başka kaynaklardan yararlanarak bir görsel seçki hazırlanması.
Kitap görselleri ve altyazıları. 
Metin düzeltisi. 


https://www.iletisim.com.tr/kitap/muzecilik-yazilari/9843