bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter

Rönesans’ın Nadire Kabinelerinden Çağımızın Tüketim Kabinelerine: "Mutluluk Fabrikaları" Sergisi

e-skop sanat tarihi eleştiri
online dergi
2012

 
[....] Mutluluk Fabrikaları kanımca, kitleler ve ‘kültür endüstrisi’ nedeniyle unuttuğumuz bireyselliğimizi yeniden hatırlamamızı; kendi kişisel dünyalarımızı nasıl inşa ettiğimize, kurduğumuza ya da kurguladığımıza dışarıdan fakat bugünden bir gözle bir kez daha bakmamızı sağlıyor. Sergiyi ve sergide ele alınan on yedi alt başlığı; sanatı ve tüketimi, bireyi, nesneyi ve kitleleri, ev-mağaza-ofis-alışveriş merkezi-müze ve piyasayı aynı gösteriye eklemleyen yeni kozmosumuzu, bugünün dünyasını anlama ve anlamlandırma mecramızı tekrar tekrar düşünmemizi sağlayacak bir takım anahtar kelimeler/ işaretler olarak okumak mümkün.   Bu yazı, bu işaretlerden yola çıkarak, bugünün ticari yapılarında -özellikle de alışveriş merkezleri ve büyük mağazaların başını çektiği ‘fantasmalar alemi’nde- kurulan ‘gösteri dünyası’ ile Rönesans öncesinin ‘düş evleri’ olan nadire kabineleri ve modern müzelerin mikro evrenleri arasında [mekânsal deneyim ve bilgi rejimine dayanan] bir ilişki kurmayı amaçlıyor. Mekânlar, iktidarlar, koleksiyonlar, koleksiyonların dilleri, düzenleri, mekân kurguları açısından okunacak/ ortaya konacak bir takım varsayımlar; farklıklar, tezatlar ve paralellikler.  [...]  Bu açıdan bakıldığında, bugünün ‘mikrokozmoslarının’, bireysel ölçekteki nadire kabinelerinin ve toplumsal ölçekte kimlik inşasının mekânları olan müzelerin yerini alan;  küresel ölçekte sermaye birikim rejimi ile yeniden örgütlenen ticari yapılar olduğu söylenebilir. Yani, bugün hayatın ve sanatın finansallaşmış olması nedeniyle yükselen, tüketimin ve finansın mimarlığı. Alışveriş merkezleri ve tüketilebilir hayaller, umutlar… Nadir olmayan nesneye biçilen yeni, planlı ve yönlendirilebilir anlamlar… Ölçülebilir ilişkiler, yeni bir değerler silsilesi… Düşlerin, hayallerin, umutların ve sanatın iktidarını kaybettiği; ölçülebilir, el değiştirebilir, satın alınabilir, yönlendirilebilir ve yönetilebilir birer araç olduğu yeni kozmosumuzda bizim için, bizim adımıza mutluluk vaatleriyle yaratılan umut mekânları… Bireyin iç dünyasına ilişkin söz sahipliğini yitirdiği bir evrende, tüketim üzerinden türetilmiş, yitik ve ‘yabancılaşmış’ bir varoluş öyküsü… [....]


https://www.e-skop.com/skopbulten/ronesansin-nadire-kabinelerinden-cagimizin-tuketim-kabinelerine-mutluluk-fabrikalari-sergisi/681