Ses  [siz  l i           k]           !

Ortak Eylem Aygıtı: Hasköy
Atölye, Kolektif Metin/Ritim/Ses/Sessizlik Performansı
İnci Eviner davetiyle, Ekip Üyesi olarak

Hasköy Parkı, İstanbul
1-2-3 Temmuz, 2022


“Sessizliği Dinle
Söyleyecek Çok Şeyi Var.”
Hasköy Parkı’nda bir Duvar Yazısı
Ortak Eylem Aygıtı: Hasköy: İnci Eviner, Barış Arman, Bilge Bal, Doğan Öztayan, Eli Bensusan, Fırat Yusuf Yılmaz, Gizem Kozanoğlu, Gülsen Şenol, Ilgın Hancıoğlu, Şafak Çatalbaş /// Ortak Eylem Aygıtı: Hasköy, özgürleştirici bir varoluş imkanı, disiplinler-aşırı bir sanatsal araştırma metodunun pilot çalışması, Biz olmanın farklı formlarını deneyimlemeyi amaçlayan katılımcı bir sanat projesi. Hasköy Parkı’nda üç gün boyunca çağdaş sanat pratikleri, akademi ve toplumu bir araya getiren, kültürel ve politik her tür ayrımı aşan, neşeli ve geçici bir birliktelik ve bu birlikteliği deneyimlemenin bir yolu olarak atölyeler. Eğitim, sergileme, performans ve küratörlük pratiklerini bünyesine alan ve bu alanlar arasındaki sınırları genişleten, kolektif ve katılımcı, yaratıcı sanat formları. 


Ortak Eylem Aygıtı: Hasköy için Hasköy ‘e ait/de/için/ile yazdığım üç farklı duygusu olan üç metin: Hasköy işçileri, fabrika düdüğü, grevleri yeniden canlandırmak için bir tekerleme; yerin hafızası ve türlerin yoldaşlığını diriltmek için bir masal ve üç gün boyunca eylediğimiz Parkı’mızın çok duyulu deneyimi üzerine haikular. • Sahne, mitik bir ahtapot oldu ve biz’i kucakladı. Farklılıklarımızı, çoğullumuzu kutlama… İdeolojiler ve kimlikler, disiplinler ötesi geçici bir birliktelik. Diller ve Babil. Bu geçiçi ritmin, varoluşun farkında olmak ve BIRAK İmkansız Kalsın!


///

AÇIK ÇAĞRI:


Ses  [siz  l  i           k]           !

BİLGE BAL

Ruhunu üfle. Bir[in]den birçok ses oluştur! İşte, çoğul bir melodi! Metni dilinde oynat, dudakların ve pozların, sıçramaların ve duraklamaların ile kök sal !


Ses  [siz  l  i           k]           ! ,  John Cage'in* “Lecture on Nothing” (Incontri Musicali, 1959; Silence, the USA: Wesleyan University Press, 1973 (1961), s. 109-128) isimli şiirsel müzik metnini artistik bir yöntem olarak benimseyen deneysel bir çalışma. Atölye, Hasköy ‘e ait/de/için/ile günlük dilde, ses ve görsel olarak açık bir formda üç performatif metin üretti ve ürettiği bu üç metne ses vermek için kendine iştirakçiler aradı ve sordu:


Hasköy Park'ında, birbirimizi; terbiye etmeden, birbirimize müdahale etmeden, bir şey dikte etmeden tek tek, kendimiz olarak duyabilir/dinleyebilir miyiz? Dolulukları; harfleri, heceleri ve kelimeleri; çizgileri, izleri ve işaretleri, ve aradaki boşlukları seslere ve sessizliklere çevirerek onları kendimiz olarak yeniden canlandırabilir miyiz? Kendi noktalama işaretlerimiz, jest ve mimiklerimiz, seslerimiz ve seslerimize eşlik eden gürültülerimiz, vurgu ve tonlamalarımız, iniş ve çıkışlarımız, yavaşlama ve hızlanmalarımız, kendi nefes alışverişlerimiz eşliğinde, ürkmeden ve kendimiz olarak performatif bir okuma yapabilir miyiz?

Sesler ve sessizlikler arasında, kelimelerin ve gölgelerinin nasıl değiştiğini bir düşün. Peki, Hasköy’ün bir metni olsa onu her seferinde yeni baştan seslerimizle, sessizliklerimizle, ritimlerimizle kendimiz olarak yaratabilir miyiz? Ses  [siz  l  i           k]           ! , bu ortamı kurmaya çalıştı, ses[sizlik]lerimizi kaydetti. Sonunda, dinleme(me), ses verme(me), ritmi çoğul olan bir süreç …


* John Cage’e dil, anlam, sesler, ritim ve açık görsel şiir formlarıyla uğraşan Stéphane Mallarmé, Marcel Broodthaers, Holly Herndon, Himali Singh Soin and David Soin Tappeser, Cecilia Vicuña, Revital Cohen and Tuur van Balen, Simone Forti; Archizoom Associati ve “No Stop City” temsilleri; Kurt Schwitters ve "Ursonate” şiiri eşlik edecek.


///

Kolektif: Bilge Bal, Barışcan Avcı, Kıvanç Sert, Yasin Öztekin, Zehra Aslan, Fuat Mert Tüfekçi, Evrim Kavcar, Gülden Ataman, Maya Ela Uyğun, Veli Arslan, Rânâ Güzeldir,  Ayşe Şirin Çakmakçı, Menteş Emre (Hasköy Mahalle Sakini) ++++


OPEN CALL:


S [ o   und / ile  n    ce]         !

BİLGE BAL


Blow the soul. Create many voices from one! A diverse melody! It is your turn to manipulate the text and plant your own lips and poses, leaps and pauses!

S [ o   und / ile  n    ce]         ! is an experimental workshop embracing John Cage's* poetic musical text entitled “Lecture on Nothing” (Incontri Musicali, 1959; Silence, the USA: Wesleyan University Press, 1973 (1961), pp. 109-128) as an artistic method. It is an attempt to construct three open texts of/for/with/about Hasköy both in acoustic and visual form that looks for contributors to reenact and resurrect these marks on the surface, and asks:

In Hasköy Park, can we hear / listen to each other as ourselves, one by one, without disciplining each other, without disturbing each other, without dictating to each other anything? Can we re-enact letters, syllables and words, lines, traces and signs and spaces in between, translating them into sounds and silences? Can we do a performative reading without getting frightened, accompanied by our own punctuations, gestures and facial expressions, voices and noises accompanying our sounds, emphases and intonations, ups and downs, decelerations and accelerations, our own inhales and exhales?

Think about how the words, their echoes and shadows change when they are shared between sounds and silences. If Hasköy had a text (ie. a lullaby, a nursery rhyme, a fairy tale?), could we create it all over again with our sounds, silences, and rhythms as ourselves? S [ o   und / ile  n    ce]         ! , will try to establish this environment and record all sounds and silences. Eventually, it will produce a record which has a plural rhythm.

* John Cage will accompany with Stéphane Mallarmé, Marcel Broodthaers, Holly Herndon, Himali Singh Soin and David Soin Tappeser, Cecilia Vicuña, Revital Cohen and Tuur van Balen, Simone Forti, Kurt Schwitters and his "Ursonate”, in which they dealt with language, meaning, sounds and rhythms, open visual forms, and Archizoom Associati and their No Stop City.