bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Söyleşi  

Bahar Türkay ile,
Haziran 01, 2021 
Çizim Enstrümanları Çizimin yapım süreci, çizginin maddesi ve imgeleri ile ilgilenen son 12 yıllık kişisel maceram, yakınlaşan bakış, derinleşen yüzey, mekansal ve maddi hayalgücü, bir arazi olarak kağıt, atlaslar, masalar, ekranlar, harita gibi okunmaya başlanması gereken çizimler, kelimeler, çizim enstrümanları, türlü eller, vücut bulmuş çizgiler, çizimin mekansallığı, çizim makineleri, Lines of/for/among/around Architecture akademik inisiyatifi, atlas of drawings, manifold.press yazı serim, VBenzeri.com’da yayında. 

Okumak için:
VBenzeri.com