bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
Yaprak

Doğa ile işbirlikleri, Örüntüler Yaratmak
Karışık Teknik : kurutma,suluboya baskı,rottage,nakış,örgü,dikiş,çizgi,tataki-zome
2017-  
Doğayla meraklı işbirlikleri, gerçek ve kurgu karışımı, yapay ve doğal bir dünyayı kucaklar, çakıştırır.  Meraklı okuyucusunu daha da derinleşmeye,  gözlem ve spekülasyon yapmaya davet eder. Başta söylemesi zor olan iç görü, örüntü ise gözü ve zihni birbirine bağlar. Yaprak üzerine çeşitlemeler, doğayı deneyimlemek ve onunla türlü yaratıcı biraradalıklar üretmek için farklı yöntemler, ortamlar inşa eder. 1/1 malzemeyle el, fotoğraf, asetat, eskiz, kurşun kalem, büyüteç, maket bıçağı, kâğıt, marker,  iğne-iplik, dikiş, tekstil, baskı buluşur. Işık altında yerinde gözleme, dokunma, izini çıkarma, toplayıcılık, kesip biçme, şablon üretme, çizgi çekme, işleme, baskısını alma doğayla anlık ve süreli ilişki kurmanın, onu dönüştürmenin ve yeniden üretmenin bir parçasıdır. Günlük ve anlık sonuçlar alabileceğimiz doğayla işbirliği yapma yöntemleri için araçlar çeşitlidir. Toplanılan yaprak gibi doğal malzemeler  ana malzeme olup ikincil, başka ortam malzemeleri ile buluşturulurlar. Bir atölye önerisi: