bal,bilge

2008-2021 (under construction)


experimental drawings
materiality of drawing, an inquiry 
speculations
texts
atlas of drawings
acts, lines, surfaces
lectures & studios
other experiments
manifold.pressIndex


Email
Instagram
Twitter
[Yer]-leşmek- Çizimin Mekansallığı, Hayalgücünün Kartografyası

Çevrimiçi Atölye, [COVID-19 Pandemi dönemi]
09-10-11 Temmuz, 2021 
Bademlik Tasarım Festivali, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
     

Atölye Duyurusu: Tasarım Bademlik

Üretimler: MIROBOARD 

YER]-LEŞMEK

~ Çizimin Mekânsallığı, Hayal-Gücünün Kartografyası

●     

Bilge Bal +max. 15

●     

[Yer]-leşmek; yer, bir çizimin aktif katılımcısı nasıl olabilir’i düşünmek ve düşlemek için bir davet.

Davetin açılımı ise şöyle: Çizgiyi, madde ve durum, yüzey ve yer ile tekrar tekrar etkileşime geçirerek bizi yeniden bir yerin sakini yapma girişimi. Yeri bir dil olarak deneyimleme, inşa etme ve  okuma denemesi. Doğal ve insan yapımı arasındaki dinamik ilişkileri, akışkan coğrafyaları ve bir yeri şekillendiren etkileşimli güçleri keşfetme halleri. Yerin katılımıyla yaratıcı çizgi yapımı ve hayal-gücünü devreye sokan kâğıdın yüzeyindeki çizginin türlü formları ve imgeleri ile  yeniden okumalara, inşalara, hayallere kapı aralayacak katmanlı bir mimari çizgi evrenin üretimi.  Çizimin mekânsallığı ile gerçek ve hayal karışımı bir kozmolojik inşayı kucaklama denemesi. Atölye, çizgi ve harita/dünya yapımı/inşası ile alternatif işbirlikleri yapacak yaratıcı, ortodoks [geleneksel] olmayan, fantastik ellerin; etrafını kuşatan yer üzerinde gezinen meraklı gözlerin; kâğıda bırakılan 1:1 yer[el] izlerin, çizgilerin imgeleri ile türlü kartografik düşler görecek, onları spekülatif okumalara, ölçeklere tercüme edecek ve yeniden hayal edecek zihinlerin, ve yalınayakların peşinde.

[Yer]-leşmek, farklı çizim süreçleri, yere ait, yerde bulunan ve yapılan malzemelerle deneyler yapan ve tüm duyularımızı harekete geçirmek isteyen bir atölye. Fiziksel bir biçimden ziyade sürekli bir değişim durumuyla tanımlanan yeri, yerde ve yer ile birlikte nasıl haritalayabilirizin alternatif  yollarını dener. Geleneksel kartografik ve mimari çizim yöntemleri yerine onu bir dil olarak deneyimleyebilmek için yer üzerine çeşitlemeler yapar.   Akışkan doğa, öngörülemezlik,  peyzaj üzerinde zamanın geçişi, tesadüfler, tekinsizlik, kontrolü yitirme, bilinmezlik ile yeri deneyimlemek ve yerle türlü yaratıcı karşılaşmalar, biraradalıklar üretmek ister. Farklı temas ve iz bırakma yöntemleri, ortamları, mekanizmaları inşa eder. Bir mantarın peyzajı, bir yaprağın örüntüsü, bir ağaç dalının titremesi, bir arazinin parmak izleri, bir gölgenin yakalanması, rüzgarın hareket yörüngesi, suyun akışkanlığı, çizginin yapımına, çizimin mekânsallığına nasıl etki eder? Araştırır.  Çizim, süreç boyunca tekrarlanan eylemler, ritüeller, olaylar, tesadüfler ve kazalarla, gerçeklik ve hayallerle katmanlanır.  Yavaş yavaş mekânını inşa eder. Atölye, eklemli, katmanlı ve açık-uçlu bir süreci öngörür.

[Yer]-leşirken, bir zemin olarak yerin transkriptlerini üretiyor olacağız.  Peki yer neresi? Kağıdın yüzeyi mi, ayak bastığımız yerkürenin yüzü mü? ... ya da? Tartışacağız. Yavaşlık, burada, bizi yer[el] ile temas ettirecek, yerin sakini yapacak iz bırakma metodu. Kâğıt ise, şeylerin olduğu, forma girdiği bir temas yüzeyi, bir karşılaşma mekânı. Forma girmek, burada, dil olarak deneyimlemek, yeniden canlan[dır]mak, gerçekleş[tir]mek anlamına geliyor. Yer[in]de düşünmeyi ve çalışmayı gerektiriyor. Yer için, yer ile, yerin 1:1 ölçekli yeniden canlandırmaları ile uğraşacağız. Elimizde, bir olasılıklar kosmosunun, yaratıcı bir biçimde okunmayı bekleyen potansiyel parçalarını tutuyor olacağız.  Sonra, bu parçaların kuracağı büyük ve kirli zemin- çizimini yeni düşüncelere izin verecek, bitmemiş bir durum olarak yeniden okuyarak üzerine hayal gücümüzün kartografik manzaralarını, zihin peyzajlarını inşa ediyor olacağız. Dil olarak deneyim, bir metin olarak mimarlık, nokta, çizgi, çeviri, izdüşüm, alfabe, transkript, notasyon, leke, imge, temas yüzeyi, atmosfer, alternatif ölçekler, çözünürlükler ve yoğunluklar, çizgi çekmek ve okumak, akış ve hareket, yörüngeler ve hatlar, imgeler, takımyıldızları ve konstelasyonlar, elin rolü, bedensel deneyim, yeri, çizimin mekânsallığını ve hayagününün kartografyasını tekrar tekrar inşa ederken bizimle olacak.

●  


[Yer]-leşmek, ilk olarak kendini yere bırakma imkânı; verili malzeme ve başlıbaşına bir durum olan yerle bir yoğunlaşma ve özdeşleşme işlemi. Bir uzaklaşma, soyutlama ya da genelleme değil. … [Yer]-leşmek, varoluş hallerinden biri: Yerin sakini olma durumu. Yerin sakini olmak ise orada, o yerde olma hali. [Yer]-leşmek, aynı zamanda, bir gerilimin ve kurucu bir şiddetin de ifadesi. Bize, yerin henüz gerçekleşmemiş, karanlıkta kalmış imkânı ile elin kendi kendine kalma eğilimi arasındaki yüzleşmeyi ifşa eder: Çizgi ve çizgi olmayanın, mimarlık ve mimarlık olmayanın dilsel sınırları ve karşılıklı direnme stratejileri ya da sınıraşımı halleri ve yine karşılıklı verilen tavizler. Madde ve durum, çizgi ve yüzey, gerçeklik ve hayal-gücü, burada, çizimin kendi mekânsallığını örmek için geliştirdiği türlü davranış biçimlerini sökmeyi sağlıyor. Bir dil olarak “öteki yeri” tarifliyor: Elin dışında bırakmak istedikleri ve onlardan arta kalanlarla kurduğu ilişki; çizgi olanlar ve olmayanlar arasında bağlar örerek kendi bağlamını ürettiği öteki yerler, izler, lekeler, kartografyalar. Kirsty Badenoch, Aisling O'Carroll, Francesca Benedetto, Jo Lewis, Thomas Prinz, Nina Pearse,  Michelle Fornabai, İsmet Değirmenci, Ilgın Seymen’in işleri, Peter Greenaway’in A Walk Through H filmi atölyede bizlere ilham verecek.  18*20x20 cm 200 gr çizim kâğıdı
Farklı dokularda ve kalınlıklar da çizim kağıtları
Eskiz kâğıdı /rulosu
Çelik cetvel
1:1 bulunan ve(ya) yapılan malzeme
Kömür kalem
Toz  / Yağlı Pastel
Kurşun kalem
Mürekkep, siyah + 1 renk 
Suluboya
Maket bıçağı / neşter /makas
Kesme Matı ya da gri mukavva
İğne-iplik
Tel
Tel keski
Eskiz bandı
Adobe scan app (ios, android)

---

Analog üretim

Belgeleme, kaydetme ve paylaşım: Adobe Scan + MiroBoard + GdriveKatılımcılar: Doğukan Altun, Çağla Oruç, Duygu Yıldırok, Deniz Kantar, Ilgın Hancıoğlu, Mübeccel Kaya, Kübra Küçük, İrem Şıkca, Beyza Yağmur Akan,  Özge Öztürk, Müzeyyen Özdemir
Teknik Asistanlar: Şeyma Ateş, Elnur Gökçe [Bademlik Festival Ekibi]